Stabiel offshore platform

Leestijd: 3 minuten

Jan van den Berg

Bij hijswerkzaamheden is een stabiele ondergrond vereist, maar de zee biedt dit per definitie niet. Als er ook maar een beetje golfslag is, staan kranen werkeloos te wachten op een relatief kalme zee. Het aantal werkbare dagen op de Noordzee is dan ook gering, tenzij de kraan is gemonteerd op een zogenaamd jack-up platform, dat stevig op de zeebodem staat. Het is een veelgebruikte, maar dure oplossing.

Een platform dat de bewegingen van de zee compenseert, is goedkoper. Vooral als dit op willekeurig welk schip of ponton van voldoende afmetingen geplaatst kan worden. ‘Dat is precies wat wij bieden’, zegt Jim Koppenol, r&d engineer bij Barge Master. ‘Met onze constructie kunnen we een aantal bewegingen van een schip op de golven compenseren, zodat de last of kraan vrijwel niet beweegt.’ Het meest in het oog springende onderdeel van de driehoekige Barge Master zijn de drie cilinders waarop het platform staat. Deze hebben een slaglengte van 2,5 meter; het maximale vermogen dat nodig is om deze aan te drijven, bedraagt 1,5 MW. Gemiddeld vraagt de constructie niet meer 600 kW.

De bewegingen die de Barge Master compenseert, zijn het op en neer gaan van het schip en de rol- en stampbewegingen. De Barge Master compenseert niet de horizontale bewegingen in de lengte- en breedterichting van het schip en de gierbeweging. Dat kan op een conventionele manier worden bereikt door het schip of ponton met ankers vast te leggen of door middel van dynamic positioning, zoals op veel offshore werkschepen wordt toegepast.

Het idee voor de Barge Master is ontstaan bij het bedrijf Temporary Works Design, dat tijdelijke constructies voor de offshore ontwerpt. Het bedrijf Barge Master is hieruit voortgekomen. ‘We werken verder nauw samen met Bosch Rexroth, voor de hydraulische componenten en besturingstechniek’, zegt Koppenol. Voorts is samenwerking met maritiem onderzoeksinstituut MARIN van belang. Daar is begin vorig jaar een model van de Barge Master in de schaal 1:18 getest. ‘Hierbij werd 95 procent van de bewegingen gecompenseerd. Daarmee hebben we bewezen dat het concept werkt.’

De eerste Barge Master wordt momenteel gebouwd. De productie van de stalen componenten is uitbesteed aan Machinefabriek VanderPloeg. Het platform is een driehoek met zijden van vijftien meter. Het eigen gewicht van de installatie bedraagt zo’n 250 ton, de maximale last die erop kan rusten bedraagt zevenhonderd ton. Dit biedt genoeg ruimte en draagvermogen om een vierhonderd tons kraan op rupsbanden te plaatsen. Een dergelijke kraan zal bij offshorewerkzaamheden echter niet meer honderdvijftig ton heffen. In plaats hiervan kunnen er ook lasten op gelegd worden, zoals de gondel van een windturbine of een stellage met turbinebladen.

Het is ook mogelijk om grotere varianten van de Barge Master te bouwen, zegt Koppenol. De maximaal te componseren golfhoogte schaalt dan mee. ‘We denken nu aan een platform met een laadcapaciteit van 1.000 ton. Het principe is goed schaalbaar, dus meer dan dat kan ook. Dat is afhankelijk van de vraag van klanten. Er is ook belangstelling voor kleinere varianten van honderd of tweehonderd ton.’

Het business model van Barge Master voorziet in het beschikbaar stellen van het platform ten behoeve van offshore constructiewerk waar ook ter wereld. ‘Aannemers kunnen ter plaatse een ponton, kraan en generatoren huren. Die zijn allemaal min of meer standaard en makkelijk te krijgen. Zodoende hoeft alleen de Barge Master gemobiliseerd te worden.’ Het geheel is gedemonteerd te vervoeren in twaalf containers van veertig voet.

Uitgaande van een ponton van negentig bij dertig meter kan de Barge Master veilig werken bij een golfhoogte tot 1,2 meter. Wordt zo’n ponton gebruikt zonder Barge Master, dan moet het hijsen al gestaakt worden als deze hoogte 0,3 meter bedraagt. ‘En dat heb je al gauw op de Noordzee’, benadrukt Koppenol.

www.barge-master.com

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: