Spin oled schijnt alle kleuren licht

Mischa Brendel

Natuurkundigen van de Amerikaanse University of Utah hebben een zogenoemde spin oled gemaakt. De onderzoekers noemen de ‘spintronic organic light emitting diode’ de opvolger van de huidige oled, omdat hij feller kan schijnen en minder energie verbruikt dan zijn voorganger. Bovendien kan de spin oled in de toekomst waarschijnlijk meerdere kleuren licht uitzenden zo stelt natuurkundige prof. Valy

Vardeny van de University of Utah.

De spin oled zendt geen licht uit op basis van de elektrische lading van elektronen, maar op basis van hun spin. Een elektron kan een opwaartse of neerwaartse spin hebben. De overdracht van de spin van een elektron kost veel minder energie dan het transport van een elektrische lading, wat de spin oled zuiniger maakt.

De spin oled bestaat uit drie lagen: een organische halfgeleiderlaag tussen twee metaalelektrodelagen in. Deze elektrodelagen zijn ferromagneten. De ene magneetlaag bestaat uit kobalt, de andere uit lanthaanstrontiummangaanoxide. De organische middenlaag is een polymeer genaamd DOO-PPV, een halfgeleider die oranje licht uitzendt.

De onderzoekers injecteerden bij een laag voltage elektronen en positief geladen ‘elektronengaten’ (het ontbreken van een elektron uit een valentieband). Wanneer een elektron en een elektronengat elkaar raken, heffen ze elkaar op en komt er energie vrij in de vorm van licht.

Met het magnetisch is de spin van elektronen en elektronengaten te manipuleren en daarmee mogelijk de spin oled feller of minder fel te laten branden. Bovendien verwacht Vardeny dat met manipulatie van het magneetveld ook de kleur van de spin oled is aan te passen. Het feit dat de spin oled momenteel alleen bij -25 graden Celsius werkt, ziet hij als een hindernis die vlug opgelost zal worden.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required