Special – Topproject: ‘Breinbrekers’ voor de constructeurs van IOB

Leestijd: 3 minuten

Jaap Faber

Er wordt weer eens iets groots verricht in Rotterdam: de Centrale Rotterdam, een formidabel project en in de woorden van directeur ing. Errol Ooft van ingenieursbureau IOB ‘een uitdaging voor iedere bouwliefhebber.’

Het gaat om een kolen- en biomassa-centrale met een totaalvermogen van achthonderd megawatt die in opdracht van energiebedrijf Electrabel op de Maasvlakte verrijst. Voor het ingenieursbureau in Hellevoetsluis betekent alleen al de bouwkundige en constructieve opdracht ruim 35 manjaren aan engineering.

 

Om een zeer hoog energierendement te kunnen behalen en om te kunnen voldoen aan de strengste emissienormen is de centrale voorzien van de meest geavanceerde apparatuur. Door de toepassing van voornamelijk internationaal ontwikkelde en vooruitstrevende equipment wordt het een van de modernste, schoonste en meest efficiënte centrales ter wereld.

 

De enorme afmetingen van de apparaten met hun strenge installatievoorschriften en hun beperkte marges in de uitvoering, vergen hoogwaardige civiele constructies. Ooft: ‘Een boiler van achttienduizend ton die in een staalconstructie is gemonteerd, mag na installatie een zettingsverschil van niet meer dan tien millimeter vertonen. Voor de installatie zijn er vijftienhonderd arbeiders nodig en moeten we zeer speciale kranen gebruiken. Het spreekt dus voor zich dat er voor vertragingen in de bouw geen ruimte is.’

 

Onder meer de fundering van het ‘boilerhouse’ is voorzien van diepwanden ofwel ‘baretten’ tot een diepte van veertig meter onder het maaiveld. Die funderingsmethodiek beperkt het zettingsgedrag tot een minimum, aldus Ooft. ‘De relatief grote omtrek van de baret mobiliseert immers veel schachtwrijving die een groot deel van de verticale stijfheid waarborgt. Dit funderingssysteem zorgt voor beperkte ontspanning van de grond tijdens de uitvoering van het werk. Een meerdere malen te gebruiken slurry levert de zijdelingse steun op tijdens het verwijderen van de grond tot het beton is gestort.’

 

Het turbinegebouw biedt op meerdere niveaus ruimte aan vele zware apparaten. Het is een complex geheel waarin per vloer ruim negenhonderd in te storten voorzieningen voor de apparaten en de leidingen zijn opgenomen. De turbine steunt op zestien meter lange kolommen van gewapend beton met een doorsnede van 1,8 bij 1 meter. Ware ‘breinbrekers’ voor de constructeurs van IOB, zegt Ooft. De dynamische belasting wordt met behulp van dempers en veren in de kolomkop geleid en afgestemd op de dynamische kolomrespons. Verder worden de krachten via de kolommen tot op kelderniveau, vijf meter onder het maaiveld, afgedragen.

 

Een twaalf meter diepe betonnen koelwaterinlaat vormt de verbinding tussen de nieuwe centrale en de bestaande haven. Vier buizen, elk met een diameter van twee meter, vervoeren meer dan vijftien kuub koelwater per seconde naar het turbinegebouw. Speciale aandacht kreeg het theoretisch onderbouwen van de waterdichtheid van de inlaat bij grote temperatuureffecten.

 

Ooft vindt dat, naast al deze complexe en grootschalige constructieve opgaven van dit project, de coördinatie en de onderlinge afstemming met veelal internationale leveranciers een enorme uitdaging is geweest. ‘Voor de hoofdconstructeur is het inzichtelijk houden en bewaken van de constructieve veiligheid immers een primair onderwerp. Internationale berekeningen zijn daarbij zorgvuldig getoetst en gevalideerd aan de Nederlandse normen.’

 

Het project is inmiddels door Visser & Smit Bouw in uitvoering. IOB verzorgt daarbij de begeleiding. Er staat een ketenpark voor zeventienhonderd bouwvakkers en de uitvoering gaat zeven dagen per week en 24 uur per dag door. ‘Een bijzondere gewaarwording waarbij we als ingenieursbureau IOB samen met andere partijen uit het ontwerpteam met voldoening op de engineeringsinspanningen kunnen terugkijken.’

 

Ter bepaling van de inschrijvingsprijs zijn IOB en het bouwbedrijf al in de selectieronde van Electrabel gaan samenwerken om een aantal prominente onderdelen onder de loep te nemen. Op die manier kon men uitvoeringsrisico’s elimineren en kosten besparen. Dat alles heeft tot deze grote opdracht geleid, zegt Ooft.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: