SodM: corrosie in alle Nederlandse geothermieputten

Leestijd: < 1 minuten

Gerald Schut

De verwachtingen van geothermie zijn hooggespannen, maar om die te realiseren moet de veiligheid van de winning van aardwarmte verbeteren, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder meldt dat bij alle 23 putten in Nederland sprake is van lekkage-gevaar door corrosie.

Daarom kondigt het SodM aan strenger toezicht te gaan houden en komt het volgend jaar met aangescherpte eisen voor de boringen. Nu Nederland zo’n tien jaar ervaring heeft met geothermie, moeten we constateren dat bij geothermie-putten sneller problemen ontstaan dan bij olie en gas, zegt SodM-woordvoerder Cynthia Heijne. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij geothermie in tegenstelling tot olie- en gasboringen de putten niet dubbelwandig zijn maar enkelwandig. Heijne: ‘Als je dus een lekkage hebt, heb je ook direct een probleem voor de omgeving.’ Om de kwaliteit van de putten te verbeteren denkt het SodM aan dubbelwandige boringen of hoogwaardigere materialen, zoals epoxy-bekleding. Hierover gaat het overleg voeren met de sector.

Inmiddels hebben drie projecten de winning moeten stilleggen door lekkages van warm licht radioactief zout water  dat uit de diepe ondergrond omhoog wordt gepompt. Andere boorbedrijven proberen het met antilek-chemicaliën, maar dat is geen duurzame oplossing, zegt inspecteur-generaal Kockelkoren van SodM tegen dagblad Trouw. De problemen moeten worden opgelost door kwalitatief betere putten.

De ambitie in het Klimaatakkoord is om het gebruik van geothermie in ons land te laten verveertienvoudigen van 3 PJ nu tot 50 PJ in 2030. In 2050 wordt op 200 PJ gehoopt. Geothermie wordt gezien als onmisbaar om woonwijken en glastuinbouw aardgasvrij te maken.

Het SodM waarschuwt ook om installaties niet vlak naast woonwijken te zetten. Dat is weliswaar handig om warmteverlies door transport te vermijden, maar onderhoud en sluiting aan het einde van de levensduur worden bemoeilijkt als er een boortoren dicht bij woonhuizen geplaatst moet worden.

Lees ook

Nieuwsbrief