Slimme drainagepijp tegen piping

Leestijd: < 1 minuten

Indra Waardenburg

Op 1 november start Waterschap Vallei en Veluwe met een drie jaar durende proef met het Dijkmonitoring en -conditioneringsysteem (DMC), dat het verzwakken van dijken als gevolg van piping tegen kan gaan.

Hiervoor ‘schiet’ het waterschap een slimme drainagebuis over een lengte van 100 m in de IJsseldijk bij Veessen.

‘Piping is een veelvoorkomend probleem, waarbij een waterstroom achter de dijk een wel vormt en zand van onder de dijk meevoert waardoor de dijk verzwakt’, legt Tanja Klip-Martin uit. Ze is dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe. ‘Met behulp van aanberming kunnen we de dijk versterken, maar dit kost veel geld en je verliest hiermee kostbaar landschap. Een andere optie is om met geotextiel te voorkomen dat een waterstroom zand meevoert, maar ook dit is een vrij kostbare methode. Het DMC-systeem zou een relatief goedkoop alternatief kunnen zijn.’

Het DMC-systeem, ontwikkeld door VolkerWessels Telecom en Landindustrie Sneek BV, bestaat uit een drainagebuis voorzien van sensoren die de waterspanning meten. Bij wateroverdruk voert de drainagebuis water af waarmee piping kan worden voorkomen.

De afgelopen jaren is het systeem al getest in de IJkdijk, in het dijklichaam naast de Zeelandbrug en in de Omme­landerzeedijk, een waterkering in Noord-Groningen. Klip-Martin: ‘Naar aanleiding van de gedane proef bij de Zeelandbrug is het DMC-systeem op verschillende punten verbeterd.’ Inmiddels is het waterschap bezig om de laatste hand te leggen aan de installatie van de drainagebuis zodat het systeem op 1 november, als het hoog­waterseizoen start, operationeel is.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: