Scrubbers twijfelachtige optie voor scheepvaart

Leestijd: 2 minuten

Teake Zuidema

  • Verplaatsen vervuiling
  • Closed loop scrubbers schoner

Sinds 1 januari 2015 mogen schepen in de Noordzee en de Oostzee geen brandstof gebruiken met meer dan 0,1 % zwavel. Het leeuwendeel schakelt nu in deze Sulphur Emission Control Areas (SECAs) over van zware scheepsolie (HFO) op het schonere en duurdere Marine Gas Oil (MGO). Een klein aantal schepen vaart al op lng. Er is nog een alternatief: tachtig schepen zijn inmiddels uitgerust met scrubbers die de zwavelemissie van HFO met 90 % reduceren.

De Duitse milieuorganisatie NADU stelt nu echter dat de scrubbers slecht zijn voor de waterkwaliteit en voor de inkomsten van scheepseigenaren. Leif Miller, president van NADU: ‘Het is duidelijk dat het domweg lozen van schadelijke stoffen in de oceaan in plaats van in de lucht geen verbetering is voor het milieu. Ons rapport maakt duidelijk dat scrubbers geen ecologische en geen economische oplossing zijn.’

Het rapport dat Miller noemt, is geschreven door Eelco den Boer en Maarten ’t Hoen van CE Delft. De conclusies van dit adviesbureau, gespecialiseerd in duurzaamheid, zijn genuanceerder dan wat NABU naar buiten breng. Den Boer: ‘De installatie van een scrubber kost miljoenen euro’s. Of je dat terugverdient, hangt af van een groot aantal onzekere factoren. Hoe meer uren een schip in SECA zones vaart en hoe groter het prijsverschil tussen HFO en MGO, des te groter zal het rendement zijn.

De goedkopere open loop scrubber is slechter voor het milieu dan een closed loop, stelt Den Boer. Open loop gebruikt veel zeewater voor het uitspoelen van de emissies. Dit waswater wordt niet, of slechts beperkt gereinigd en dan in zee geloosd. Zelfs al voldoet het aan de waswatercriteria van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), dan kan dit toch in kustwateren bij geringe verdunning bijdragen aan verzuring, eutrofiëring en ophoping van giftige koolwaterstoffen en zware metalen.

Een closed loop systeem gebruikt water uit een tank waaraan natronloog is toegevoegd. Het waswater wordt gereinigd in een centrifuge. ‘De totale uitstroom van schadelijke stoffen is bij closed loop veel lager’, zegt Den Boer. ‘Open loop heeft een waswateruitstroom van zo’n 45 m3 per megawattuur. Bij closed loop scrubber is dat misschien 0,1 m3 per megawattuur.’ Omdat sommige havens, zoals Antwerpen, het gebruik van open loop verbieden, zijn er nu ook hybride systemen die switchen tussen een open loop en een closed loop modus.

Den Boer concludeert dat uiteindelijk het varen op lng of MGO altijd schoner zal zijn dan het varen met HFO gecombineerd met een open loop scrubber. 

Lees ook

Nieuwsbrief