Rubberen steden

Johan Herrenberg

De wereld is nog nooit zo onderling verweven geweest. Als mens hebben wij echter een lokale inbedding. Wij moeten ons tot elkaar verhouden met al onze verschillen. In die spanning ligt het wezen van de politiek. Welnu, de mogelijkheid van planetaire integratie en lokale desintegratie vormt één van de neteligste problemen van onze tijd. Een kort bericht in TW 12 over het Amerikaanse ingenieursbureau AECOM was in dat verband interessant.

AECOM, Nederlandse vestiging in Den Haag, is strategisch partner van de Rockefeller Foundation die in 2013 een programma initieerde dat steden ‘veerkrachtig’ (resilient) en ‘toekomstbestendig’ moet maken. Er komen namelijk ‘shocks’ (acute crises) en er zijn ‘stresses’ (langdurende spanningen). Den Haag trad in 2016 tot 100 Resilient Cities toe en publiceerde onlangs haar Resilience Strategie. Opbeurend nieuwtje: bakken met werk liggen in het verschiet, ook voor AECOM, want wereldwijd is 75% van alle infra die in 2050 aanwezig zal zijn nog niet gebouwd. Deprimerend nieuwtje: al die infra zal (ook) nodig zijn om mogelijke rampen het hoofd te kunnen bieden. Het 100RC-programma biedt steden handvatten om zich tijdig te transformeren, zodat ze vol veerkracht erop zullen kunnen reageren. Bij ‘shocks’ moeten we denken aan: cyberaanvallen, pandemieën, gevolgen van extreem weer, terroristische dreiging, verstoring van de openbare orde en de uitval van vitale diensten. De ‘stresses’ zijn: klimaatverandering, armoede en schulden, segregatie, gezondheidsverschillen, achterblijvers bij de digitalisering, bevolkingsgroei, beperkingen van het vervoersnetwerk, werkloosheid en ondermijnende criminaliteit.        

In een begeleidende brief bij de Strategie lezen we: ‘De vormgeving van het document is afgestemd op die van andere steden uit het netwerk en wijkt daarom af van de huisstijl’. En opeens zag ik Den Haag niet meer als zichzelf en deel van Nederland, maar als ‘lidstad’ van een wereldstaat-in-wording. Een mens kan doordenken… Burgemeester Pauline Krikke schrijft in de Strategie: ‘Ik gun deze stad heel erg dat mensen elkaar beter leren kennen. Dat we ons iets meer verdiepen in de mensen die om de hoek wonen’. Welke lijm houdt 180 nationaliteiten bij elkaar? ‘Het wegennet’, lezen we, ‘komt verder onder druk te staan door het groeiend aantal banen, inwoners, studenten en bezoekers. Dit kan problematisch worden in het geval van evacuatie, aangezien de kustligging van Den Haag het aantal vluchtroutes beperkt.’ En: ‘De bevolkingsgroei, 5.000 per jaar, vooral door migratie, zet ook druk op de woningmarkt en daagt de stad uit om te verdichten.’ Is er geen fysieke en fysische grens aan een stad en wat ze kan incasseren?

De Strategie definieert een stad als een ‘adaptief en complex systeem’. Inderdaad. Maar zelfs rubber kan scheuren. Toevallig hoorde ik deze week dat de Koninklijke Bibliotheek zal gaan verhuizen naar een centrale locatie elders in Den Haag. Moeten we ondergronds gaan bouwen?

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required