Rotterdamse havenwarmte voor Den Haag

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Gasunie gaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) leidingen aanleggen om warmte van het Rotterdamse havengebied naar de regio Den Haag en omstreken te transporteren. Het gaat om twee verbindingen: de Leiding door het Midden (LdM) en de leiding Vondelingenplaat (VP). De ontwikkeling van die eerste neemt Gasunie over van initiatiefnemer Eneco.

Doel van de warmtetransportleidingen is CO2-reductie: de aanleg van dit regionale warmtetransportnet levert in potentie een CO2-besparing van 3 Mton per jaar op. Met Gasunie als onafhankelijke, publieke warmtetransportbeheerder levert dit een robuust warmtesysteem op, zo stelt het ministerie.

LdM en VP zijn onderdeel van een groter regionaal warmtetransportnet, dat bestaat ui aan elkaar gekoppelde transportleidingen. Die leidingen kunnen onder meer de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Delft en Leiden van warmte voorzien. Op deze manier wordt restwarmte van het Rotterdamse havengebied nuttig ingezet, voor de verwarming van bijvoorbeeld glastuinbouw, industrie en gebouwde omgeving.

De bedoeling is dat er op termijn meerdere duurzame warmtebronnen op dit net worden aangesloten. De exacte uitgangspunten hiervoor zullen in de Warmtewet 2.0 worden vastgelegd. Die wet treedt als onderdeel van het Klimaatakkoord in 2022 in werking. Naar verwachting levert de Rotterdamse haven, samen met een groeiend aantal lokale duurzame bronnen, op langere termijn voldoende warmte om te kunnen voldoen aan de vraag.

Voor de ontwikkeling van het transportnet reserveert de Rijksoverheid tot en met 2030 in totaal € 90 miljoen.

Lees ook

Nieuwsbrief