Resultaat Gasunie gehalveerd

Leestijd: 2 minuten

Focus op leveringszekerheid en energietransitie 

Gasunie wil haar investeringsprogramma voor de jaren tot en met 2030 uitbreiden. Voor 2022 staat al een groot aantal investeringen in duurzame energie-infrastructuur gepland. De Russische inval in Oekraïne is echter aanleiding om in 2022 ook extra aandacht te besteden aan de leveringszekerheid voor Nederland, Duitsland en Europa. Gasunie onderzoekt daarom de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten. De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw van een nieuwe terminal voor LNG en waterstof in Brunsbüttel zijn in de afrondende fase. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal.

 Janneke Hermes, CFO van Gasunie: “We hebben in 2021 grote stappen gezet in het realiseren van onze investeringsagenda van € 7 miljard tot en met 2030. In 2022 gaat de schop in de grond voor de eerste projecten. WarmtelinQ (restwarmte) wordt gerealiseerd en we besluiten dit jaar over Porthos (CO2-transport en -opslag). Daarnaast zijn we door de Nederlandse regering gevraagd te starten met de aanleg van de nationale waterstofinfrastructuur. Met het project HyTransport wordt daar in de regio Rotterdam een begin mee gemaakt. Daarbij komen de versnelde investeringen in de terminal voor LNG en waterstof in Brunsbüttel (Duitsland) en hopen we snel nieuwe opties te presenteren om de importcapaciteit voor LNG in Nederland te vergroten.” 

De investeringen van Gasunie zijn relevant voor het realiseren van de nationale Nederlandse klimaatdoelstellingen. Als we in staat worden gesteld om tot en met 2030 al onze huidige investeringsplannen uit te voeren, kunnen we de industrie en verschillende sectoren helpen om tot snellere reductie van CO2 te komen. Transport van energie door onze leidingen kan dan in 2045 klimaatneutraal worden. Nieuwe investeringen in transport en opslag van ‘groene moleculen’ ná 2030 kunnen het transitiepad naar CO2-neutraliteit verder verkorten. Voorwaarde is wel dat de binnenlandse aardgasvraag de komende decennia blijft dalen. 

Gasunie transporteerde in 2021 in Nederland 79,3 miljard m3 aardgas (+0,7%). In Duitsland vervoerden we 27,3 miljard m3 (+6,6%). Om de sluiting van het Groningenveld mogelijk te maken, voegen we stikstof toe aan aardgas dat uit het buitenland komt. Daarmee maken we het aardgas geschikt voor huishoudelijk gebruik.

In 2021 hebben we een geheel nieuw MVO-beleid ontwikkeld. We willen in 2030 (ten opzichte van 2020) de helft minder methaan uitstoten en 30% minder CO2. Dat zijn ambitieuze doelen omdat Gasunie in het verleden al veel reducties heeft gerealiseerd. Ook willen we in dat jaar 8% energie-efficiënter zijn geworden, moet de helft van de materialen circulair worden ingekocht en willen we dat al onze grote terreinen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De eerste tastbare resultaten worden op dit moment geboekt. Het afgelopen jaar hebben we (bij gelijkblijvende transportvolumes) onze eigen CO2-uitstoot met 3,25% weten te verminderen. 

Het bedrijfsresultaat van Gasunie is € 444 miljoen lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een terugname van een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering van € 300 miljoen in 2020. Gecorrigeerd voor dit effect is het bedrijfsresultaat € 144 miljoen lager dan in 2020. De terugname is ook grotendeels de oorzaak van de gestegen afschrijvingskosten met € 21 miljoen ten opzichte van 2020. Maar het resultaat na belastingen blijft nog steeds een slordige €311 miljoen bij een omzet van €1.386 miljoen. Menig bedrijf zou op zo’n rendement jaloers zijn!

 

 

 

 

 

 

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: