Restwarmte efficiënter benut

Leestijd: < 1 minuten

Thomas van de Sandt

Wetenschappers van het onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente zijn erin geslaagd de efficiëntie van een thermo-elektrisch materiaal, dat restwarmte kan omzetten in elektriciteit, sterk te verbeteren.

De MESA+-onderzoekers wisten het vermogen van dunne films van het materiaal NaXCoO2 te verdubbelen door de fabricagecondities aan te passen.

Thermo-elektrische materialen hebben bijzondere eigenschappen, zoals een hoge elektrische geleiding en juist een lage thermische geleiding. Ze zijn bijvoorbeeld te gebruiken om restwarmte uit een schoorsteen of een uitlaat om te zetten in elektriciteit, maar de efficiëntie is vooralsnog te gering voor grootschalige toepassingen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: