Quantumtechnologie in ontwikkeling

Leestijd: 6 minuten

Auteurs: TW in samenwerking met TNO.

Quantumtechnologie is een opkomende technologische trend die de potentie heeft om onze wereld drastisch te veranderen. Het biedt ongekende mogelijkheden op het gebied van communicatie, beveiliging, en de ontwikkeling van supercomputers. Nederland is een van de landen die vooroploopt in de ontwikkeling van deze technologie. Echter, er heerst ook een groeiende zorg over de vermeende dreiging van diefstal van Nederlandse quantumkennis door de Chinezen.  De MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) wijst er in haar jaarverslag op dat de Chinezen veel meer investeren in quantumtechnologie dan het Westen. Daardoor zouden ze eventueel een groot militair voordeel kunnen halen t.o.v. het Westen. Vooral de bouw van een kunstmaannetwerk van (onkraakbare) quantumcommunicatie zal in de ogen van de militairen een grote bedreiging voor Europa zijn.

Er is geen concreet bewijs dat Chinese studenten quantumkennis zonder toestemming mee terug nemen naar China. Wel is het zo dat er in Nederland en in andere landen zorgen zijn over mogelijke spionage en diefstal van intellectuele eigendom door Chinese studenten en onderzoekers. Dit heeft geleid tot strengere veiligheidsmaatregelen en meer aandacht voor de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Het is belangrijk om hierbij te benadrukken dat niet alle Chinese studenten of onderzoekers betrokken zijn bij spionage of diefstal van intellectuele eigendom. Het gaat hier om een kleine minderheid die deze praktijken uitvoert en daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen individuen en landen.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat de TU Delft en andere Nederlandse universiteiten regelmatig samenwerken met Chinese partners op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van quantumtechnologie en andere wetenschappelijke disciplines. Echter, er moet wel altijd rekening gehouden worden met de mogelijke risico’s en veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om de bescherming van intellectuele eigendom te waarborgen.

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. De potentie van quantumcomputers, -simulators, -netwerken en -sensoren is enorm veelbelovend voor de samenleving, industrie en wetenschap. We staan daarmee aan de vooravond van een technologische revolutie die kan bijdragen oplossingen voor allerlei grote maatschappelijke uitdagingen.

Hoe werkt quantumtechnologie?

Log in of abonneer je op Technisch Weekblad om verder te lezen.

Klik hier en krijg direct toegang tot de premium-artikelen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: