Proef met ondergrondse wateropslag

Leestijd: 2 minuten

Armand van Wijck

Een tomatenteeltbedrijf in het Westland nam afgelopen maand een installatie in gebruik voor het ondergronds bergen van regenwater. Deze pilot van het kWR Watercycle Research Institute moet de zoetwaterbeschikbaarheid voor tuinders vergroten.

Jaarlijks valt er zo’n 8.500 m3 regenwater op een hectare kasdek, waarvan maar een deel wordt opgevangen in bergingbassins. Wanneer dit water op is, pompen de tuinders zout grondwater op, dat ze via omgekeerde osmose ontzilten. Het zoete water wordt dan in de kas gebruikt en het zoute residu dieper in de ondergrond geïnjecteerd.

Projectleider Marcel Paalman van kWR geeft aan dat er veel meer – en op een duurzamere manier – regenwater is op te vangen door het in de ondergrond op te slaan en weer te benutten in tijden van watertekort. Praktisch, want gewassen als tomaten kunnen de jaarlijkse hoeveelheid neerslag goed gebruiken.

KWR test deze ondergrondse oplossing, ook wel bekend als Aquifer Storage ande Recovery (ASR) nu in een twee jaar durende pilot bij een Westlandse tomatenteler. Een deel van het water dat op het kasdek valt, wordt via een zandfilter in de bodem gepompt. Paalman legt uit: ‘Het water wordt in een zandige laag (aquifer) geïnjecteerd, welke aan de boven- en onderkant is afgedicht door een kleilaag. Dit is geschikt om het water op te slaan en tegelijkertijd infiltratie van zout grondwater vanuit de onderkant te voorkomen.’

‘Vernieuwend is om opslag van zoetwater te realiseren in een zout grondwaterpakket’, vertelt Paalman. Doordat kWR meerdere injectie- en onttrekkingsputten toepast, is het mogelijk om het zoute water effectief weg te drukken (zout water heeft een hoger soortelijk gewicht dan zoet water), waardoor het zoete water optimaal wordt teruggewonnen. ‘Mocht er bijvoorbeeld aan de onderkant van de kleilaag een lek zijn en zout grondwater bij de zoetwaterbel komen, dan kunnen we dit zoute water afvangen of extra zoetwater injecteren.’

Volgens Paalman geven voorspellende modellen aan dat het multiputsysteem het terugwinrendement verhoogt van ongeveer dertig naar zeventig procent. ‘Dit zullen we in de pilot verder valideren.’

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: