Proef met automatische Vlotterkering

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

In Hoek van Holland verrijst een proefopstelling op ware grootte van een waterkering die bij hoog water automatisch omhoog komt: de Vlotterkering.

Deze kering bestaat uit een betonnen bak met daarin een vlotter en erbovenop een stalen paneel dat dienst doet als deksel. Bij laag water hangt de vlotter in de betonnen bak, maar wanneer het water stijgt, loopt dit in de bak en duwt het de vlotter omhoog. Het stalen paneel, dat aan één zijde met een scharnier is verankerd aan de grond, wordt hierdoor omhoog geduwd en treedt zo op als waterkering tegen het stijgende water. Bij laag water is de waterkering dus niet zichtbaar, omdat deze zich in de grond bevindt.

Volgens de bedenkers Gerard Jansen en Jan Vermond werkt de Vlotterkering vier keer sneller dan andere tijdelijke waterkeringen in soortgelijke situaties. Bovendien zijn er geen mensen nodig om de waterkering te bedienen. Jansen en Vermond wonnen met hun idee een door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgeschreven Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag.

Naast een waterkeringsfunctie is de Vlotterkering volgens de bedenkers ook inzetbaar als tijdelijke waterberging en om op industrieterreinen en in havengebieden het wegvloeien van (gevaarlijke) stoffen in oppervlaktewater te voorkomen.

Dura Vermeer realiseert de huidige proefopstelling bij Hoek van Holland en neemt de Vlotterkering op in zijn productportfolio. In maart 2014 moet de opstelling gereed zijn en zal deze getest worden.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: