Problemen biocentrale Cuijk voorbij

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

Een week is de biomassacentrale in Cuijk buiten dienst geweest als gevolg van een onverwachte rookontwikkeling bij een van de leidingen, maar inmiddels is de centrale weer in werking.

‘De druk in de ketel was te hoog opgelopen, waardoor er rook ontsnapte’, verduidelijkt woordvoerster Bonna van Schijndel van Essent. ‘Hoewel de brandweer langs is geweest, was er feitelijkgeen sprake van brand. De problemen ontstonden door teveel slakvorming in de centrale.’

Doordat er een overmaat aan vliegas in de verbrandingsketel was ontstaan, viel het besluit om de bodem te reinigen met behulp van explosieven. Nadat B&W van Schijndel een beschikking had afgegeven voor het transport en het vervoer van de benodigde explosieven, zorgde het in Vlissingen gevestigde ESS voor het aanbrengen van het ontploffingsmateriaal. ‘De term explosieven is eigenlijk wat overdreven’, relativeert Van Schijndel. ‘In feite ging het om kleine geluidsstoten die zorgden voor de verwijdering van de samengeklonterde as. De ontploffingen waren uitsluitend in de ketel te horen, daarbuiten viel het geluid nauwelijks op. Het gaat hierbij overigens om een schoonmaakmethode die ook gangbaar is in afvalverbrandingsinstallaties.’

Na de schoonmaakactie is de centrale weer verder gegaan met de zes weken durende proefperiode, waarbij het testen van diverse soorten biomassa, zoals gras, houtsnippers en verkleind snoeihout centraal staat. Deze testperiode loopt tot ongeveer begin maart, daarna volgt een nader onderzoek. ‘We gaan de resultaten evalueren en zullen nagaan wat de gevolgen zijn voor de technische installatie van de centrale’, aldus Van Schijndel. ‘Ook de beschikbaarheid van het materiaal en de logistiek rond de nieuwe soorten biomassa gaan we na de proefnemingen in kaart brengen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om een warmtenet te koppelen aan de centrale, waarmee omliggende bedrijven te verwarmen zijn. Bovendien gaan we ook bestuderen hoe we biomassa optimaal in cascade kunnen gebruiken.’

Lees ook

Nieuwsbrief