Primeur: waterstofwijk Hoogeveen

Bart Stam

Hoogeveen krijgt een landelijke primeur: een nieuwbouwwijk op waterstof. Arcadis verzorgt zowel de kwantitatieve risicoanalyse als het bouw- en woonrijp maken van de eerste zestien woningen.

‘Dit is de eerste woonwijk van Nederland die volledig wordt aangesloten op waterstof,’ zegt Alfred Nijenhuis, adviseur bij Arcadis in Assen over de bijna 100 nieuwbouwwoningen in de wijk Nijstad-Oost in Hoogeveen die vanaf dit jaar gebouwd worden. De huizen krijgen geen aansluiting op het aardgas- en het elektriciteitsnet. Zonnepanelen en een waterstofinstallatie, ondersteund door een brandstofcel en een elektrische warmtepomp, nemen de volledige energievoorziening voor hun rekening.
Arcadis doet de kwantitatieve risicoanalyse in het project waarvan de gemeente Hoogeveen en conceptontwikkelaar LiveFree de initiatiefnemers zijn. Nijenhuis: ‘Daarbij kijkt de afdeling Strategic Environmetal Consultancy van Arcadis in Amersfoort we naar de veiligheid van het netwerk en alle deelsystemen.’ Als de Regionale Uitvoeringdienst van Drenthe (RUD) deze risicoanalyse heeft goedgekeurd, begint het kantoor in Assen met het bouw- en woningrijp maken van de locatie. Dat is nu nog grasland. Medio 2021 moeten de eerste zestien woningen klaar zijn. Nijenhuis: ‘Wij zorgen voor de aanleg van de wegen en de riolering maar ook van het lokale energienetwerk.’ In 2022 volgt de oplevering van de overige 80 huizen.

De risicoanalyse van Arcadis is nodig omdat er voor het eerst in Nederland een woonwijk wordt gebouwd op waterstof. Nijenhuis: ‘Weliswaar is er sinds 2019 een proefwoning op Goeree-Overflakkee om ervaring op te doen met de productie van waterstof uit zonne-energie maar dat huis heeft geen bewoners. Een dergelijk project als in Hoogeveen nog niet bestaat, ook niet in de utiliteitsbouw.’ De risicoanalyse is volgens Nijenhuis dan ook voor een belangrijk deel gebaseerd op de vergunningen en veiligheidsnormen uit industrietakken die waterstof toepassen in hun productieprocessen.

Het waterstofproject in Hoogeveen bestaat uit twee fasen. De eerste zestien woningen krijgen zonnepanelen op hun daken en een gemeenschappelijke waterstofinstallatie. Tussen de woningen en de installatie komen ondergrondse warmte- en stroomleidingen. De mini-centrale, die via elektrolyse waterstof produceert, is gekoppeld aan een brandstofcel en een elektrische warmtepomp.

Op zonnige dagen verzorgen de PV-systemen de elektriciteitsvoorzienig. Het overschot aan geproduceerde elektriciteit gaat naar de waterstofinstallatie. Die zet via elektrolyse water om in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt opgeslagen in een stalen vat. ’s Nachts en in de winter zetten een brandstofcel en een elektrische warmtepomp deze waterstof weer om in warmte en elektriciteit voor de woningen. ‘Eigenlijk is het een warmtekracht installatie nieuwe stijl,’ aldus Nijenhuis. ‘De hele installatie past in een twintigvoets zeecontainer. Het wordt een afgesloten gebouw waartoe alleen de onderhoudsmonteurs toegang hebben.’
Waterstof uit Veendam

De tweede fase bestaat uit de bouw van 80 woningen. Ook deze woningen hebben de beschikking over zonnepanelen voor de stroomvoorziening maar zij ontvangen hun waterstof van de nieuwe Hystock-waterstoffabriek in Veendam. ‘Voor deze woningen wordt een nieuwe aardgasleiding aangelegd in de wijk’, aldus Nijenhuis. ‘Dit om te laten zien dat de huidige aardgasleidingen ook geschikt zijn om waterstof te transporteren.’

Alle woningen krijgen een cv-ketel met een aangepaste brander voor waterstof. Nijenhuis: ‘Alle grote fabrikanten brengen deze systemen momenteel op de markt.’ Volgens Arcadis bedragen de meerkosten ongeveer € 45.000 per woning. Nijenhuis: ‘Dat verdienen de bewoners echter binnen een aantal jaren terug door energiebesparing.’

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required