Populariteit schaadt kwaliteit

Mischa Brendel

Mogelijk studentenstop bij TU Eindhoven.’ Met die kop deed het Eindhovens Dagblad enige wenkbrauwen optrekken hier op de redactie van TW.

We kampen toch al jaren met een tekort aan hoogopgeleide technici? Waarom zou je dan in hemelsnaam een bovengrens willen instellen aan het aantal studenten dat zich voor een technische studie inschrijft?

Navraag bij de TU/e zelf schept helderheid, zij het een allerminst geruststellende: hoewel het CvB nog geen definitieve beslissingen heeft genomen over concrete maatregelen, staat het vast dat er voor het eind van het jaar bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd moeten worden. Waarom? Omdat de universiteit de snel stijgende instroom van studenten niet aankan. De TU/e is te populair.

Uit cijfers van de VSNU blijkt dat de groei van het aantal inschrijvingen van de tu’s, met uitzondering van de Universiteit Twente (die ook veel niet-technische opleidingen verzorgt), inderdaad enorm is. De TU/e zag het aantal inschrijvingen tussen 2014 en 2015 toenemen met bijna 10 % en de toename bij de TUD lag in deze periode op ruim 7 %. Ook bij Wageningen was de stijging met 7,6 % heel flink.

Mooi toch, juist? Want universiteiten krijgen hun overheidsgelden op basis van het aantal studenten. Dat klopt, maar daar zit wel een addertje onder het gras, of in dit geval meer een boa constrictor, zo licht VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij toe: ‘Voor de financiering van de universiteiten op basis van de studentenaantallen geldt “t-2”: de overheidsgelden zijn gebaseerd op de studentenaantallen van twee jaar geleden.’

Ja, dan komt zo’n sterkte studentengroei wel hard aan. Als je als TU/e in 2015 je 10.115 ingeschreven studenten moet opleiden, terwijl je van de overheid voor deze taak geld hebt gekregen voor 8.377 studenten, dan heb je geen hoogkwalitatieve technische opleiding nodig – die je dus ook niet meer gaat krijgen – om te berekenen dat dát problemen op gaat leveren.

Nog maar een paar jaar geleden zagen universiteiten zich genoodzaakt om te snoeien in de personele bezetting. Beetje zuur dus dat ze nu allemaal op zoek zijn – en met elkaar moeten concurreren – om voldoende geschoold personeel te vinden.

En voldoende ruimte hebben ze ook al niet meer. Een kleine maand geleden trok de Delftse studentenvakbond VSSD aan de bel, omdat er op de universiteit te weinig vrije collegebanken zouden zijn. De tu’s kampen in feite dus met een overschot aan inschrijvingen. Dat is absurd, want we snakken nog steeds naar technisch geschoolde werknemers.

De oplossing lijkt simpel: verstrek overheidsgelden op basis van het geschatte aantal inschrijvingen voor het komende jaar en corrigeer dat in het daaropvolgende jaar op basis van het daadwerkelijke aantal inschrijvingen. Met de huidige gang van zaken leid je veel minder technici op dan zou kunnen. Eeuwig zonde.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required