Oude bruggen gaan langer mee

Leestijd: 2 minuten

Christian Jongeneel

Oude betonnen bruggen zijn sterker dan gedacht en kunnen daarom langer mee, blijkt uit onderzoek van TNO, de TU Delft en Rijkswaterstaat.

Groot onderhoud en vervangen van betonnen bruggen is een kostbare zaak. Het zorgt bovendien voor de nodige verkeersoverlast. Vandaar dat Rijkswaterstaat er veel aan gelegen is om de levensduur van bruggen zoveel mogelijk te verlengen. Enkele jaren geleden rees in dat kader de twijfel of de bestaande rekenmodellen die de staat van een brug beoordelen, wel voldoen. De indruk bestond namelijk dat de bruggen sterker waren dan wat die modellen aangaven.

 

Twee jaar onderzoek verder blijkt die indruk juist te zijn, zegt prof.dr.ir. Joost Walraven, hoogleraar betonconstructies aan de TU Delft. ‘Omdat betontechniek vijftig jaar geleden minder ontwikkeld was en de belasting door het wegverkeer inmiddels fors is toegenomen, was niet duidelijk of de modellen nog klopten. Wel was duidelijk dat men indertijd ruim rekende. Rijkswaterstaat heeft ons daarom gevraagd de reserve in het draagvermogen te inventariseren. Toen bleek dat de bruggen structureel sterker zijn dan de modellen aangeven.’

 

De verklaring zoekt Walraven in de hydratatie van het cement dat het beton zijn sterkte bezorgt. Dit is een chemisch proces dat nog heel lang doorgaat nadat de brug gebouwd is. Daardoor blijkt de betonconstructie decennia na dato sterker dan toen ze net gebouwd was. Walraven: ‘We hebben dit onder andere onderzocht door stukken beton uit een oude brug te zagen en het precies na te maken met moderne betontechnieken. Vervolgens hebben we beide stukken aan proeven onderworpen. Daarbij bleken ze vaak even sterk te zijn. Wel kom je af en toe gekke effecten tegen in het oude beton, zoals scheurtjes, waarvan je zult moeten vaststellen wat voor gevolgen ze hebben voor de sterkte.’

 

Oudere bruggen kunnen dus niet klakkeloos langer mee, waarschuwt Walraven, maar je kunt er wel van uitgaan dat het beton sterker is dan de rekenmodellen aangeven, omdat het beton in de loop van vijftig jaar verder uitgehard is. Rijkswaterstaat heeft met de resultaten van het onderzoek vastgesteld dat enkele bruggen voorlopig niet vervangen of gerepareerd hoeven te worden. Dat scheelt in de komende vijf jaar ongeveer driehonderd miljoen euro.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen InfraQuest, een organisatie waarin Rijkswaterstaat samenwerkt met TNO en de TU Delft. InfraQuest presenteert zich als hét kenniscentrum voor de weginfrastructuur in Nederland. De officiële lancering van de virtuele organisatie vond afgelopen juni plaats.

Lees ook

Nieuwsbrief