Optimistisch boekje

Leestijd: < 1 minuten

Robert van der Veen

In de reeks rapporten van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), waarin steeds deskundigen hun visie gaven, verscheen dit keer de Nationale Toekomst Monitor 2016, waarin nu een representatieve groep van 1.004 Nederlanders zijn toekomstvisie geeft.

Deze groep denkt in grote meerderheid dat we in 2050 onze teksten zullen lezen van schermen in plaats vanaf papier, dat we op afstand communiceren via levensechte hologrammen, we kweekvlees eten, in zelfvoorzienende huizen wonen en we verzorgd zullen worden door slimme robots. Met deze resultaten wil de STT bijdragen aan een breed maatschappelijk debat over bijvoorbeeld robotisering, digitalisering, biotechnologie en verduurzaming.

De meeste Nederlanders blijken somber over de toekomst van de samenleving, het milieu, ons bestuur en geopolitieke ontwikkelingen, maar ze verwelkomen elektrische personenauto’s en huizen die hun eigen energie opwekken en opslaan. Een minderheid van 17 % vreest echter dat voortschrijdende technologie zal leiden tot meer werkloosheid, afname van menselijk contact, een grotere kloof tussen arm en rijk en een vuiler milieu. De toekomstmonitor lijkt daarmee te onderstrepen dat niet zozeer de technologie tot een betere wereld leidt, maar de specifieke manier waarop de mens de technologie inzet.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: