Optimaal bouw- en informatiemanagement is goed voor het klimaat

Leestijd: 3 minuten

, In samenwerking met Rijkswaterstaat

Hoe gaan professionals om met het thema duurzaamheid bij grote complexe bouwprojecten? Met die vraag volgen we dit jaar de bouw van de nieuwe grote sluis in het Kanaal Gent-Terneuzen en het op afstand bedienbaar maken van de twee enorme draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent. Deze keer zien we dat optimaal bouw- en informatiemanagement met inzet van 3D-modellen enorm bijdraagt aan CO2-reductie.

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat leggen bij grote complexe bouwprojecten tijdens de aanbesteding altijd de eis op tafel dat er aandacht moet zijn voor bouw- en informatiemanagement (BIM), zodat alle betrokken partijen continu inzicht hebben in het bouwproces, de workflow en het ontwerp. ‘Bij BAM zit dat echter volledig verankerd in ons DNA,’ aldus Silvy Santosa, BIM-specialist bij BAM Infraconsult en zo betrokken bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. ‘Een goed BIM-proces reduceert fouten, reduceert verspilling van bouwmateriaal en maakt werken op de bouwplaats efficiënter en veiliger.’

Hoe ligt de sluis er nu bij? ‘We zijn onder andere bezig met het grote betonwerk van het buiten- en binnenhoofd van de sluis. De vloer aan de zijde van de Westerschelde is gestort en de deurkassen zijn goeddeels klaar. Ook het binnenhoofd schiet aardig op. We hebben alle wapening voor betonnen constructies in 3D gemodelleerd, integraal gereviewd en afgestemd zowel vanuit ontwerp als uitvoerbaarheid.’

Het 3D-model is het hart van ons bouwproces. Sassevaart gebruikt het 3D-model als basis voor alle activiteiten, communicatie en interactie met de teams. ‘Samen verrijken we ons 3D-model. Hiermee kon Sassevaart al voorafgaande aan de bouw beter voorbereiden: knelpunten zien, clashes zoveel mogelijk oplossen, werkvolgorde bekijken en zoveel mogelijk prefabriceren.’ Santosa legt uit dat voor dit project wapeningsstaven van 40 mm dikte gebruikt worden. ‘Dat is een uitdaging op een bouwplaats. Voor slijpen, buigen en knippen van die staven heb je grote industriële machines nodig en dat kan veiliger en efficiënter in een buigcentrale dan op de bouwplaats. Dat reduceert bovendien fouten’.

Om bijvoorbeeld een goed 3D-wapeningmodel te kunnen hebben, moeten alle betrokken partijen een interactie en toegang tot het 3D-model hebben. ‘Als BIM specialist is het mijn taak om te zorgen dat er een systeem ligt waar iedereen – in elke fase van de bouw – inzage heeft in de juiste informatie en nog uit te voeren werkzaamheden,’ aldus Santosa. ‘Denk bijvoorbeeld aan een constructeur die een onderdeel van de sluis berekent, een ontwerpleider die het overzicht over de hele sluis heeft – en mogelijk nog met voorstellen tot verbetering komt – en een werkvoorbereider die op de bouwplaats een team van bouwvakkers moet instrueren. En dan willen we ook de opdrachtgever en onderaannemers nauwkeurig mee laten kijken. Dit project is voor mij echter pas écht geslaagd als het 3D-model ook in de komende jaren bij het onderhoud zijn nut bewijst.’

Het bouwproces verloopt dus efficiënter, maar is dat ook goed voor het klimaat? ‘We werken niet meer met dikke stapels technische tekeningen, maar iedereen gebruikt in alle overleggen het 3D-model als uitgangspunt. Daar ligt de hele workflow digitaal in vast, en dat spaart papier. Ook kunnen we makkelijker op afstand werken, en dat scheelt weer reiskilometers. We doen keuringen ook digitaal via ons 3D-model.’

Daarnaast willen Sassevaart en Rijkswaterstaat heel nauwkeurig in kunnen schatten hoeveel beton, wapening en andere bouwmaterialen nodig zijn. Te veel produceren en later af moeten voeren is niet goed voor de CO2-footprint van dit project. Ook voor het transport wil je vrachtwagens optimaal beladen, met name bij het vervoer van de wapening.

Bij de aanbesteding  was al bedacht welke systemen we gingen gebruiken, zodat iedereen met dezelfde data, opgeslagen in de Cloud, werkt. Dat is voor een samenwerkingsproject binnen een aannemerscombinatie met meerdere partijen uit Vlaanderen en Nederland een absolute must.’

Lees ook

Nieuwsbrief