Opmerkelijk: het waait opeens harder

Leestijd: < 1 minuten

Gerald Schut

Onderzoek in Nature Climate Change wijst erop dat windsnelheden wereldwijd sinds 2010 flink zijn toegenomen nadat ze in de decennia daarvoor juist gedaald waren. Als de dalende trend had doorgezet zouden windsnelheden aan het einde van deze eeuw ruim 20% lager liggen en zou het potentieel voor windenergie volgens de auteurs gehalveerd zijn. Die daling (‘terrestrial stilling’) werd toegeschreven aan urbanisatie en herbebossing, waardoor het aardoppervlak meer reliëf krijgt en wind remt.

De onderzoekers schrijven de toenemende windsnelheden van het afgelopen decennium toe aan veranderende stromen in oceanen en de atmosfeer. Volgens de auteurs is de toegenomen capaciteitsfactor van windturbines in de VS voor de helft toe te schrijven aan hardere wind.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required