Oplossen milieuproblemen vergt geduld

Leestijd: < 1 minuten

Rijkert Knoppers

Wees niet al te optimistisch over de vraag of wetenschap en techniek alle milieuproblemen kunnen oplossen, stelt Frank Dunnivant in zijn boek.

Zolang de bevolking toeneemt en de welvaart groeit, blijft elke aanpak achter de feiten aan lopen. Aan de andere kant relativeert Dunnivant zijn standpunt en wijst hij erop dat je niet te snel conclusies moet trekken, want het duurt nu eenmaal een tijd voordat technische maatregelen effect hebben.

Zo heeft het bijvoorbeeld wel een eeuw geduurd voordat de behandeling van afvalwater goed onder controle was, terwijl ook met het elimineren van lood uit consumentenproducten en met het verwijderen van kwik bij de kolengestookte elektriciteitscentrales veel tijd gemoeid was. Dunnivant, hoogleraar chemie en onder meer werkzaam geweest bij het US Department of Energy, toont zich tegenstrijdig genoeg soms zelfs uitgesproken optimistisch rond het punt of de technologische vooruitgang milieuproblemen kan oplossen. Kijk maar naar de benzineauto, die in eerste instantie niet bepaald bekend stond om de schone uitlaatgassen. Maar de katalysator bracht vanaf de jaren zeventig een flinke verbetering, terwijl door de komst van de elektrische auto en binnenkort de waterstofauto de milieuwinst in principe sterk kan toenemen. Maar ook hierbij geldt: wees geduldig, er is tijd nodig!

Environmental success stories

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required