Opereren op poppen

Leestijd: 2 minuten

Mischa Brendel

Vorige week woensdag opende het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de Universiteit Twente officieel zijn deuren.

‘Het ECTM is ontstaan vanuit de opleiding technische geneeskunde’, vertelt Remke Burie, manager van het nieuwe centrum. ‘Het is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte aan medische apparatuur die we hier nodig hadden voor onze opleiding, die niet verbonden is aan een academisch ziekenhuis.’ Inmiddels is niet meer alleen de opleiding technische geneeskunde verbonden aan het ECTM; ook biomedische technologie en psychologie en de regionale ziekenhuizen maken gebruik van de faciliteiten.

 

‘In de eerste plaats werken we hier wel vanuit de ingenieursaanpak’, zegt Burie. ‘We brengen onze studenten bij om te kijken naar mensen als systeem: hoe zitten ze in elkaar? En voor de verschillende technologieën die in de geneeskunde gebruikt worden, doen we hetzelfde: hoe werkt bijvoorbeeld het principe van een MRI-scan? Het is voor ons essentieel dat we de studenten meer bijbrengen dan de vaardigheden om met apparaten te werken. We leren ze ook begrijpen hoe en waarom een systeem op een bepaalde manier werkt.’

 

Het ECTM beschikt over een Intensive Care (IC), waarin zich een Human Patient Simulator (HPS) bevindt die ontworpen en geprogrammeerd is om een echte patiënt zo realistisch mogelijk te simuleren. Zo ademt de HPS concentraties gassen uit, vergelijkbaar met die van echte mensen. Daarnaast is er bloed bij de kunstmatige patiënt af te nemen en kunnen er bij de pop tijdens een medische ingreep tal van complicaties optreden. ‘Zo kunnen we de pop vanuit de controlekamer, waar we studenten en cursisten gadeslaan, een hartstilstand geven’, aldus Burie.

 

Voor het komende jaar verwacht het ECTM al zo’n 3500 cursisten, waarvan zeventig procent intern. De overige dertig procent bestaat veelal uit artsen en andere medische professionals. Die komen trainingen doen in bijvoorbeeld de IC, maar ook in de operatiekamer, waar onder meer is te trainen met navigatietechnologie voor minimaal invasieve ingrepen en magnetische hersensimulatie.

 

‘Deze transcraniële magnetische stimulator is een mooi voorbeeld van een biomedische innovatie waar wij aan bijdragen’, vertelt Burie. ‘TMS wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van epilepsie, waarbij met een magnetisch veld een stroompje wordt opgewekt in bepaalde gebieden van het brein. Hierbij moet de magnetische spoel nauwkeurig gericht blijven op het goede hersengebied, maar de spoel zelf is erg zwaar en dus moeilijk op zijn plek te houden. Aan de andere kant lukt het een patiënt nooit om circa twintig minuten het hoofd perfect stil te houden. De robotarm gebruikt navigatiesoftware om de magnetische spoel precies op het ingestelde hersengebied gericht te houden, zelfs als de patiënt iets beweegt.’

 

Burie is er van overtuigd dat het ECTM ertoe zal bijdragen dat dergelijke medische technische apparaten sneller op de markt zullen komen: ‘Op het moment dat je dergelijke apparaten grootschalig gaat toepassen, maar ook ontwikkelen, in het onderwijs, leidt dit ertoe dat ze eerder op de markt komen. Wat dat betreft zitten onze studenten hier aan het voorfront van de ontwikkelingen. Onze studenten technische geneeskunde zijn wat dat betreft ook niet zozeer bruggenbouwers tussen medici en ingenieurs, maar vullen een gat dat er eerder altijd was.’

Lees ook

Nieuwsbrief