Ontwerpers schetsen nieuw ‘dijkrepertoire’

Leestijd: < 1 minuten

René Didde

  • Dijken verrijken
  • Meerdere functies

Nieuwe beheersystemen, meer betrokken omwonenden en een grotere rol voor natuurlijke processen, zoals bouwen met de natuur. Dat zijn de kernpunten van een ‘minder monofunctioneel’ herstel van rivierdijken. Althans als het aan een zestal ontwerpen voor drie verschillende dijktracés ligt. Ze werden gemaakt door combinaties van (landschaps)architectenbureaus, kunstenaars, studenten en bouwbedrijven als Dura Vermeer en adviesbureaus als Grontmij.

Directeur Fred Schoorl van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) bood de zes ontwerpen eind januari aan twee gedeputeerden van Gelderland en Overijssel en drie dijkgraven aan. ‘Het is goed dat we onszelf de ruimte gunnen om over nieuwe dijkconcepten en riviersystemen na te denken en ons minder in het keurslijf van wetten en angsten laten persen’, sprak Schoorl, die ‘nieuwe inhoud aan een rijke Nederlandse traditie’ wil geven.

In het geding zijn dijktracés langs de Waal tussen Tiel en Lent, langs de IJssel tussen Zwolle en Deventer en langs de Rijn tussen Rhenen en Wageningen. De ontwerpen dragen beeldende namen als Volksdijk, Bionische dijk en De dijk is nooit af.

De waterschappen zijn er wel voor in. Veiligheid tegen het water en de dringende behoefte aan droge voeten staan voorop, ‘maar we gaan verder verkennen hoe we de dijken kunnen verrijken’, zegt Roelof Bleeker van waterschap Rivierenland. De waterschappen zeggen de ontwerpen als inspiratie te gebruiken voor concreet dijkherstel. Geen enkel waterschap heeft vooralsnog een vervolgopdracht gegeven aan de ontwerpteams.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: