Onderzoek naar circulair bouwen in Kerkrade

Indra Waardenburg

Op 1 november jongstleden konden zo’n tweehonderd toeschouwers zien hoe een 52 m hoge kraan drie appartement-delen uit een hoogbouwflat (flat D) in Kerkrade hees.

Deze delen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een expogebouw, dat deel uitmaakt van het SUPERLOCAL-project. ‘In de regio Parkstad hebben we te maken met ontgroening en vergrijzing, waardoor we moeten inkrimpen’, vertelt Martijn Segers, projectleider SUPERLOCAL bij woningcorporatie HEEMwonen. ‘Tegelijkertijd is er veel behoefte aan goedkope woningen, dus is ervoor gekozen om drie hoogbouwflats te transformeren tot 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrijesector­woningen. In plaats van de flats gewoon te slopen zijn we in samenwerking met gemeente Kerkrade en IBA Parkstad het project SUPERLOCAL gestart waarbij we alle materialen volledig willen hergebruiken.’

Het expogebouw, dat in januari klaar moet zijn, zal tijdens de hele gebiedsontwikkeling tot eind 2021 gebruikt worden voor onderzoek naar het hoogwaardig hergebruik van het beton en andere materialen die vrijkomen bij de sloop van deze flat D. Segers: ‘We hebben hier niet te maken met prefab-materialen, maar met gietbeton. Het hergebruik van deze hele woningdelen is dan ook nog nooit eerder gedaan en we moeten daarom goed kijken naar de technische en economische mogelijkheden en het maatschappelijk belang.’

In 2018 start de renovatie van flat B en de transformatie van flat C, waarbij van laatstgenoemde de materialen gebruikt zullen worden voor de realisatie van een dertigtal grondgebonden woningen. Segers hoopt bijna alles te kunnen hergebruiken; van elektrische installaties tot keukens en badkamers. ‘Ook is er een bakstenenfabriek in de buurt die zegt van afvalbeton nieuwe bakstenen te kunnen bakken’, aldus Segers.

Voor een deel van het project stelt de EU een subsidie van € 5 miljoen beschikbaar. Naast de transformatie van flat C wordt deze subsidie gebruikt voor het onderzoek naar en de eventuele ontwikkeling van een decentraal gesloten waterkringloop.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required