Offshore en baggerindustrie groeien naar elkaar toe

Leestijd: 2 minuten

Christian Jongeneel

De offshore, vanouds vooral geassocieerd met olie en gas, heeft steeds meer raakvlakken met andere industrieën, zoals bagger, berging en energie.

Het naar elkaar toegroeien van verschillende industrieën op zee was een van de voornaamste thema’s tijdens de internationale offshore-conferentie OMAE, die afgelopen week in Rotterdam plaatsvond. In totaal werden daar achthonderd papers gepresenteerd aan ruim duizend bezoekers. De voornaamste sprekers brachten allen de boodschap van convergerende vakgebieden, vooral op het gebied van innovatie.

 

Jan Willem van Bloois van IHC Deep Sea Dredging & Mining, ging in op het raakvlak van offshore en bagger door de opkomst van mijnbouw op steeds grotere diepten. Het Zuid-Afrikaanse diamantconcern De Beers zoekt al op driehonderd meter diep naar diamanten. IHC heeft verschillende projecten op de tekentafel.

 

‘Alle benodigde kennis voor diepzeemijnbouw is in principe beschikbaar in de combinatie van bagger en offshore’, aldus Van Bloois. ‘Er zijn echter nog veel technische uitdagingen. Baggeren op grote diepte vergt speciale apparatuur, die veel energie verbruikt. Ook de pompen om de erts omhoog te brengen, vragen nog om onderzoek.’

 

Ook bergers en offshore doen aan kruisbestuiving, aldus Bert van der Velden van Smit. Zo was de snijdraad waarmee Smit de Russische onderzeeër Kursk in stukken zaagde, geïnspireerd op boorkoppen uit de olie-industrie. ‘We hebben die snijdraad in drie maanden bedacht, ontworpen, getest en gemaakt’, vertelde Van der Velden.

 

Hij signaleerde dat de bergers momenteel nog een gesloten wereld vormen, die zoveel mogelijk zijn eigen innovatie gestalte geeft, vanuit de gedachte dat iedere klus uniek is. De uitdagingen nemen echter steeds toe vanwege grotere schepen en striktere milieuregels, zodat samenwerking een noodzaak is. Rampen als met het gezonken olieplatform Deep Water Horizon in de Golf van Mexico laten zien dat offshore en berging nauw met elkaar verbonden zijn. De banden zouden ook op innovatiegebied aangehaald kunnen worden.

 

Een derde terrein waar offshore samenkomt met een nieuwe ontwikkeling is windenergieparken op zee. Met name drijvende parken kunnen profiteren van offshore kennis, suggereerde Wim de Boom van SBM GustoMSC. ‘We hebben het over constructies ter grootte van een fors boorplatform, met een enkele windturbine erbovenop. De golfbeweging maakt het ontwerp op alle fronten lastig. Drijvende windturbines zijn dan ook geen makkelijke manier van energieopwekking, maar de politieke steun is groot, dus het is de moeite waard om het te proberen.’

Lees ook

Nieuwsbrief