Nobelprijs scheikunde voor verbetering van enzymen en eiwitten

HOP, Steffi Weber

  • De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar twee

  • Amerikaanse en een Britse biochemicus. Ze gebruikten evolutionaire

principes om nieuwe enzymen en eiwitten te maken.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required