NLR verbetert snelheidsmeting

Stephan van Duin

Eind 2009 heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) samen met een aantal partners het Europese project NESLIE succesvol afgesloten, wat een nieuwe manier van snelheidsmeting in vliegtuigen mogelijk maakt.

Het nieuwe meetsysteem werkt volkomen onafhankelijk van de tot nu gebruikte pitotbuizen en stromingsvanen.

NESLIE werkt met behulp van vier lasers, die langs verschillende assen hetzelfde stukje lucht aanstralen. Door het Dopplereffect te meten wanneer het laserlicht reflecteert op deeltjes als stof en ijs, kan het meetsysteem de vliegsnelheid en -richting ten opzichte van de lucht erg betrouwbaar meten.

Het instrument is getest op een onderzoeksvliegtuig van het NLR, maar voordat vliegtuigbouwers het systeem algemeen kunnen gaan gebruiken, moet het nog wel een miniaturisatieslag ondergaan. Dit is dan ook een van de aandachtspunten in het vervolgproject, DANIELA.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required