‘Nimby’ prevaleert in schaliegasdiscussie

Leestijd: < 1 minuten

Erwin Boutsma

Communicatiedeskundige en ingenieur Remco de Boer stortte zich een paar jaar lang op de schaliegasdiscussie in Nederland, wat resulteerde in een lijvig boek dat net zozeer gaat over de rol van de media en populistisch activisme in controversiële discussies, als over schaliegaswinning zelf.

‘Hoogmoed en hysterie’ is een grondig, grotendeels chronologisch verslag van alle hoogte- en dieptepunten in die disussie, van het eerste persbericht van Energie Beheer Nederland (EBN) in 2009 over de mogelijkheden van schaliegaswinning in ons land, tot en met de streep die minister Kamp in 2014 ‘voorlopig definitief’ door alle plannen haalde.

Het boek geeft een onthutsend beeld over hoe feiten en nuance volledig onder kunnen sneeuwen zodra ze worden ‘vervuild’ door emoties. Zeker als mensen met een grote mond, veel charisma en nog meer vrije tijd zich in de strijd mengen: met catchy oneliners, slim gebruik van sluimerende angstgevoelens en ongegeneerd cherry picking in de wetenschappelijke feiten  krijgen ze snel een schare mondige volgelingen.

Het boek is bij vlagen bijna grappig, maar schetst al met al een weinig hoopvol beeld over het vermogen van de gemiddelde Nederlander om ingewikkelde onderwerpen over te laten aan deskundigen; het nimby-principe (‘not in my backyard’) prevaleert meestal. De Boer weet dat uitermate boeiend, gelardeerd met de juiste hoeveelheid anekdotes en een grote hoeveelheid feitenmateriaal, op te schrijven.

Tussen hoogmoed en hysterie – Vijf jaar strijd tegen schaliegas in Nederland; Remco de Boer; Veen Media; 350 pagina’s; € 39,50


Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: