Nieuwe vergister voor rioolslib

Leestijd: < 1 minuten

Henk Klomp

Het Wageningse bedrijf Sustec heeft een voorbewerker gebouwd waarmee rioolslib te ontginnen is als brandstof. Met deze Turbotec-installatie is het mogelijk bijna de helft van het slib te vergisten tot biogas, tegen twintig procent zonder. Waterschappen moeten in 2020 veertig procent van hun energie voor zuivering zelf uit slib opwekken.

De installatie breekt de korsten van harde biologische componenten in slib, zoals lignine en cellulose, bij hoge temperatuur en hoge druk kapot. Van de Turbotec is momenteel een prototype in werking bij het waterschap Limburg in Venlo. Het voorbewerkte slib kan niet alleen beter vergist, maar ook beter ontwaterd worden.

Lees ook

Nieuwsbrief