Nieuwe sensordijken in Groningen en Utrecht

Thomas van de Sandt

Tijdens de Innovatie-estafette op 4 oktober in Rotterdam reikte staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu een cheque van drie miljoen euro uit aan Stichting IJkdijk. Hiermee heeft de stichting de benodigde twaalf miljoen euro binnen (andere bijdragen komen van EL&I, Rijkswaterstaat, de waterschappen en het bedrijfsleven) voor het IJkdijk-ontwikkel­programma. De komende drie jaar moeten verschillende dijken worden uitgerust met sensoren om ze digitaal in de gaten te houden.

Op korte termijn gaan drie nieuwe projecten van start: LiveDijk XL Noorderzijlvest, LiveDijk Utrecht en het Dijk Data Service Centrum (DDSC). In het eerste project wordt 22 km zeedijk langs de Groningse Waddenkust gecontroleerd met verschillende sensorsystemen. LiveDijk Utrecht is kleinschaliger, waarbij enkele honderden meters van de Grechtdijk en de Voorhavendijken van de Prinses Beatrix Sluizen in Nieuwegein worden omgetoverd in ‘slimme dijken’. Het DDSC moet straks alle data van de sensoren verwerken en de stabiliteit van de dijken live bekijken. Ook slaat het DDSC alle data op, als referentie voor volgende projecten.

‘Met sensoren worden dijken niet alleen veiliger, ook het onderhoud wordt goedkoper’, zegt Evert van den Akker van TNO, een van de samenwerkende partijen in Stichting IJkdijk. ‘Wij willen sensoren vooral daar inzetten waar de sterkte van de dijk onzeker is. Als dan blijkt dat de dijk wèl stevig is, kun je onderhoudswerkzaamheden uitstellen, wat aanzienlijk in de kosten scheelt.’

De nieuwe ‘LiveDijken’ volgen op een proef in Bellingwedde, waarbij een testdijk gecontroleerd tot bezwijken is gebracht en een eerste praktijkproef bij Eemshaven, waar zo’n zeshonderd meter zeedijk is uitgerust met sensoren. ‘Hier bleek een aantal sensoren goed te werken en voldoende informatie aan te leveren. Wel moeten we ze nog steeds hier en daar aanpassen. Zo bleek een aantal van de sensoren niet bestand tegen blikseminslag. Zoiets kom je pas in de praktijk tegen’, aldus Van den Akker.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required