Nederlandse hulp bij watersnood

Thomas van de Sandt

Nederlandse waterexperts gaan een actievere rol spelen bij watersnoodrampen wereldwijd. Op 24 februari lanceerde minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de zogenoemde Dutch Surge Support (DSS), een faciliteit die snel en efficiënt noodhulp kan leveren in de eerste fase na een grote ramp.

Bij het DSS zijn experts van Nederlandse watermanagementbedrijven aangesloten, die in geval van nood direct naar het getroffen gebied kunnen afreizen.
 
Eerder zette Nederland al het Dutch Risk Reduction team op dat hulp biedt in de wederopbouwfase na rampen. Tot 2017 is ruim € 2 miljoen uitgetrokken voor het DSS.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required