Nederlands beheersysteem voor dijken New Orleans

Leestijd: < 1 minuten

Thomas van de Sandt

Royal Haskoning, Fugro en HKV hebben speciaal voor de dijken rondom New Orleans een digitaal informatiebeheersysteem ontwikkeld. De bureaus demonstreerden het systeem aan de Southeast Louisiana Flood Protection Authority (SLFPA) tijdens een seminar eind februari in New Orleans.

De SLFPA is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen die na de ramp met de orkaan Katrina rondom New Orleans worden gebouwd door het US Army Corps of Engineers (USACE). Momenteel werkt het USACE onder andere aan een soort Maeslantkering van drie kilometer in het Inner Harbor Navigation Channel (IHNC).

De Amerikanen hebben echter weinig ervaring met het beheer en onderhoud van een dergelijk uitgebreid systeem voor hoogwaterveiligheid. In augustus 2009 was de SLFPA daarom al op bezoek bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waar de organisatie het informatiebeheersysteem van het waterschap te zien kreeg.

Vervolgens ontwikkelden Royal Haskoning, Fugro en HKV een Levee Information Management System (LIMS) dat speciaal is toegespitst op de situatie in New Orleans. Zo’n systeem helpt de dijkbeheerders bij hun belangrijkste taken. Dat varieert van het opslaan en archiveren van vergunningen tot de acties die nodig zijn bij een nieuwe orkaan. Zo bevat het dijknetwerk zo’n tweehonderd deuren, die allemaal open en dicht kunnen.

‘De SLFPA heeft nog niet de opdracht gegeven het LIMS verder te ontwikkelen, maar is wel enthousiast over het systeem’, aldus Mathijs van Ledden van Royal Haskoning.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: