Nederland koploper recycling in EU

Leestijd: < 1 minuten

Bijna 13% van alle in de EU gebruikte materiële hulpbronnen in de EU was in 2020 afkomstig van gerecyclede afvalmaterialen. Het circulariteitspercentage is daarmee met 0,8 procentpunt gestegen ten opzicht van 2019. Het circulariteitspercentage was het hoogst in Nederland (31%), gevolgd door België (23%) en Frankrijk (22%). Het laagste percentage had Roemenië (1%), gevolgd door Ierland en Portugal (beide 2%).

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Over de afgelopen jaren is het circulariteitspercentage telkens met ongeveer 8,3% gestegen. De verschillen tussen de belangrijkste type materialen zijn wel groot. In 2020 bedroeg het circulariteitspercentage voor metalen 25%, voor niet-metaalhoudende mineralen (waaronder glas) 16%, biomassa 10% en fossiele brandstoffen 3%.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: