Nederland achter met kooldioxide-reductie

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

De Europese Unie voldoet nu al bijna aan de Kyoto-doelstellingen voor 2020, zo stelt het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland blijft echter achter op het EU-gemiddelde. De deelnemende EU-lidstaten reduceerden hun koolstofdioxide-uitstoot tussen 2008 en 2012 met 12,2 % ten opzichte van het niveau van 1990. De koolstofdioxide-uitstoot in Nederland daalde daarentegen met maar
8,2 %, net voldoende om de doelstelling (8 %) te halen.

Het is niet duidelijk in hoeverre de reductie het gevolg is van maatregelen, of van de economische recessie.

Lees ook

Nieuwsbrief