‘Nauwe samenwerking elektra- en gasinfra noodzakelijk’

Mischa Brendel

Energie Gasunie en TenneT publiceerden op 15 februari voor het eerst een gezamenlijke studie naar hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst kan blijven functioneren: de Infrastructure Outlook 2050. Het is een initiatief van beide netbeheerders in het kader van het ontwerp-Klimaatakkoord.

Dat is weinig verrassend, zeker gezien het uitgangspunt van de studie, waarbij TenneT en Gasunie power-to-gas (P2G) beschouwen als hoeksteen van de energie-infrastructuur van de toekomst. En in dat scenario speelt de gasinfrastructuur een cruciale rol in de groeiende duurzame elektriciteitsmarkt. Want deze elektriciteit zal veelal in de vorm van waterstof vervoerd worden, zo stellen de twee netbeheerders. Bovendien kunnen afgevangen broeikasgassen als CO2 ook door het gasnet worden vervoerd. Hoewel grootschalige elektriciteitsopslag volgens de twee partijen in 2050 ruimschoots beschikbaar zal zijn, kan alleen opslag in de vorm van gas een oplossing bieden voor seizoensopslag bij een energiesysteem dat (grotendeels) is gebaseerd op zonne- en windenergie. Wat betreft het elektriciteitsnetwerk voorziet het rapport een verdere groei van dit net na 2030, vanwege de verwachte groei in elektriciteitsvraag bij de eindgebruikers.

Vanwege het grote belang van beide netwerken in de energietransitie, is het essentieel de gas- en elektra-infrastructuur met elkaar te koppelen, zodat de opslag van duurzame elektriciteit in gasopslagfaciliteiten mogelijk is.

P2G-installaties vergroten hierbij de flexibiliteit van het systeem, maar vergroten ook de piekbelastingen in dat systeem. Het is daarom cruciaal om deze P2G-installaties goed in het grid in te plannen, aldus TenneT en Gasunie. De meest voor de hand liggende locaties hiervoor zijn de duurzame productiefaciliteiten zelf, mede omdat dit de noodzaak om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden reduceert.

In de Infrastructure Outlook 2050 roepen de netbeheerders ook op tot sociale acceptatie en politieke steun: een uitbreiding van de elektrische infrastructuur betekent nieuwe elektriciteitslijnen en de bouw van P2G-installaties.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required