Wagenings alternatief voor vergisting bio-afval

Leestijd: 2 minuten Thomas van de Sandt Organisch afval kan uitstekend dienen als basis voor de productie van biodiesel of chemicaliën. De Wageningse milieutechnoloog Kirsten Steinbusch, die op

Den Haag start boringen naar aardwarmte

Leestijd: < 1 minuten Thomas van de Sandt Op 1 maart is gestart met het boren naar diepe aardwarmte voor de verwarming vierduizend nieuwe woningen en 20.000 m2 bedrijfsruimte

Hydrotalciet vangt CO2 af

Leestijd: < 1 minuten Rijkert Knoppers Hydrotalciet, een anionische klei, zou wel eens een veel efficiënter sorbent voor het afscheiden van koolstofdioxide bij elektriciteitscentrales kunnen zijn dan de gebruikelijke

Algen niet duurzaam

Leestijd: < 1 minuten Rijkert Knoppers Het produceren van algen kost meer energie, veroorzaakt meer uitstoot aan broeikasgassen en verbruikt meer water dan het maken van andere biobrandstoffen, zoals

Algen niet duurzaam

Leestijd: < 1 minuten Rijkert Knoppers Het produceren van algen kost meer energie, veroorzaakt meer uitstoot aan broeikasgassen en verbruikt meer water dan het maken van andere biobrandstoffen, zoals

Yucca Mountain definitief van de baan

Leestijd: < 1 minuten Teake Zuidema Yucca Mountain in Nevada is definitief geschrapt als opslagplaats voor zeventigduizend ton hoogradioactief afval. Dit verklaarde Steven Chu, de Amerikaanse minister van energie,

DSM maakt harscoating van CO2

Leestijd: < 1 minuten Rijkert Knoppers Het Nederlandse chemieconcern DSM gaat een harscoating maken waarin koolstofdioxide als belangrijk bestanddeel verwerkt is. Het bedrijf is voor dit doel een samenwerking

Zwolle wil warmte winnen uit afvalwater

Leestijd: 2 minuten Thomas van de Sandt Tauw doet samen met de gemeente Zwolle en waterschap Groot Salland onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugwinnen van warmte uit

Jonge ing&#39;s voor biodiversiteit

Leestijd: < 1 minuten Henk Tolsma Het is aannemers een gruwel, maar de rugstreeppad en de slijmspuwer krijgen meer steun. Biodiversiteit moet veel meer aandacht krijgen binnen het streven