Microalgen kweken met industriële CO2

Leestijd: 2 minuten

Rijkert Knoppers

In Frans Guyana begint deze maand de bouw van een installatie ter grootte van een halve hectare voor het produceren van microalgen met behulp van uit de industrie afkomstige CO2. De gekweekte microalgen zijn vervolgens te gebruiken voor het maken van biobrandstoffen en biomaterialen. Het project vindt plaats op het terrein van de in Cayenne gevestigde Société Anonyme de Raffinage des Antilles (SARA), de olieraffinaderij die het initiatief tot dit project heeft genomen. Het bedrijf werkt in dit groot opgezette kweekproces samen met verschillende Franse bedrijven, waaronder het ingenieursbureau Capacité SAS, een dochteronderneming van de universiteit van Nantes, en het laboratorium van AlgoSolis uit Saint Nazaire.

Algen zijn zogeheten foto-autotrofe organismen, die CO2 gebruiken als voedingsstof. Hierbij zetten ze door middel van fotosynthese de koolstofbron om naar suikers. Een lastig gegeven is dat er naar schatting 200.000 tot 800.000 soorten microalgen bestaan, de chemische samenstelling kan van soort tot soort sterk variëren, afhankelijk van de omgevingsfactoren zoals temperatuur, lichttoevoer en voedingsstoffen. Niet alle algensoorten blijken daarbij geschikt voor de productie van biobrandstoffen. Na een selectie van tien algenstammen onderzochten de betrokken wetenschappers van Capacité met behulp van de fotobioreactor van AlgoSolis de groei van de betreffende microalgen. Drie stammen bleken daarbij veelbelovend voor het gewenste chemische proces.

Het uiteindelijke doel van dit project is het ontwikkelen van een grootschalig cultivatieproces om uit CO2, afkomstig van industriële processen, waardevolle biomaterialen te produceren. ‘Voor de productie van 100 kg microalgen is 180 kg CO2 nodig’, zo illustreert Lucie van Haver, projectleider bij Capacité SAS, de mogelijkheid om het broeikasgas nuttig te gebruiken. Maar hoe staat het met de productiekosten, een vaak gehoord bezwaar als het gaat om het produceren van algenbrandstoffen? ‘De klimatologische omstandigheden van Frans Guyana zijn bijzonder gunstig voor het benutten van de microalgen’, aldus Van Haver. ‘Dankzij het gebruik van industriële afvalstoffen zoals CO2 en stikstofhoudende vloeistoffen en een geoptimaliseerd raffinageproces kunnen we voor ongeveer €12,- een kg biomassa produceren.’ Volgens Van Haver een lucratief uitgangspunt. Uiteindelijk zal het project in opgeschaalde vorm doorgaan met het kweken van twee geselecteerde microalgen.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: