Mens en robot in symbiose leidt tot betere interactie

Vision and Robotics

Half-geautomatiseerde voertuigen op onze snelwegen, een mobiele robotarm die effectief kan ingrijpen in een rampgebied, drones: allemaal voorbeelden van robots die in onze onvoorspelbare leefomgeving komen. Daarin kunnen deze robots niet zonder menselijk ingrijpen: achter elke succesvolle robot staat een mens. 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required