Membranen reduceren CO2-uitstoot met factor zes

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Sander Reijerkerk ontwikkelde aan de Universiteit Twente twee nieuwe membranen die de uitgestoten CO2 van elektriciteitscentrales effectiever kunnen afvangen.

De twee typen membranen reduceren de CO2-uitstoot van de centrales elk met een factor zes. Circa zestig procent van de globale menselijke CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door elektriciteitscentrales. Op 19 maart promoveerde Reijerkerk op dit onderzoek.

Als uitgangspunt voor zijn ontwerpen nam Rijerkerk multi-blokcopolymeren, rubberachtige polymeren die al gebruikt worden voor de scheiding van kooldioxide van andere gassen, maar momenteel nog niet economisch rendabel zijn. Een multi-blokcopolymeer bestaat uit zachte delen die CO2 doorlaten en harde niet doorlaatbare delen die mechanische sterkte leveren.

Rijerkerk paste voor zijn eerste ontwerp het polymeer op moleculair niveau zodanig aan dat het zachte materiaal een grotere oppervlakte heeft en hierdoor zes keer meer CO2 uit andere gassen kan filteren. Bij zijn tweede ontwerp voegde hij een – eveneens commercieel verkrijgbaar – additief toe aan een multi-blokcopolymeer, waardoor ook hier de CO2-doorlaatbaarheid met een factor zes toenam.

Reijerkerk onderzoekt momenteel of een combinatie van zijn twee ontwerpen een nog grotere doorlaatbaarheid voor CO2 oplevert.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required