Meer water uit rook

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

Uit een langlopend onderzoek van Kema blijkt dat er meer hoogwaardig water uit rookgassen van diverse industriële installaties kan worden gewonnen dan eerder gedacht.

Het kennisbedrijf onderzocht en verbeterde gedurende tien jaar gasscheidingsmembranen, samen met onder meer het European Membrane Institute van de Universiteit Twente en enkele Nederlandse energiebedrijven. Dankzij het beschikbaar komen van sterk verbeterde membraantechnologie werd bij industriële installaties in Nederland en Duitsland niet de verwachte twintig procent water teruggewonnen uit de rookgassen, maar minstens veertig procent. Een gemiddelde energiecentrale van 400 MW kan hiermee twee keer zoveel water afvangen als deze nodig heeft voor stoomopwekking. Het overige water is van dermate hoge kwaliteit dat het niet alleen geschikt is als water voor de industrie, maar ook als basis voor drinkwater. Het overschot aan hoogwaardig water van een dergelijke installatie is voldoende om jaarlijks circa 3.500 huishoudens van water te voorzien.

 

Als vervolg op dit onderzoek werken veertien partners onder leiding van Kema in opdracht van de EU aan het nieuwe project CapWa (Capture of evaporated water with novel membranes). Het membraantype dat bij dit onderzoek wordt gebruikt, verschilt van de gangbare reverse-osmose- en nanofiltratiemembranen. Groot verschil is dat dit type membraan in staat is om veertig procent waterdamp te winnen uit rookgassen door middel van diffusie. Het membraan bevat een polymeercoating waardoor het selectief is voor watermoleculen boven andere gassen. Het membraan is verder stabiel bij temperaturen tussen de 50 en 150 graden Celsius.

 

Inmiddels zijn Kema en partners begonnen aan de opzet van een aantal grootschalige proeven bij energiecentrales in Spanje en Israël, een geothermische bron in Tunesië en papierfabrieken in Nederland en Zuid-Afrika.

Lees ook

Nieuwsbrief