Meer studenteninstroom voor natuurkunde en scheikunde

Leestijd: < 1 minuten

Hilde de Laat

De studenteninstroom bij natuur- en scheikunde is in zeven jaar gestegen met 62 % naar 2.448.

Dit meldt de Commissie Breimer samen met het ministerie van OCW. Het aantal vrouwelijke studenten steeg in die periode van 409 naar 761. Studenten vanuit andere bachelors kiezen steeds vaker voor een masteropleiding in de natuur- of scheikunde. De € 20 miljoen die het ministerie van OCW eerst jaarlijks beschikbaar stelde om natuur- en scheikunde in Nederland op een hoger niveau te brengen, wordt vanaf dit jaar structureel.

Lees ook

Nieuwsbrief