‘Meer innovaties in schone energie nodig’

Leestijd: 2 minuten

Mark van der Heijden

Innovatie in duurzame energietechnologie is tussen 2017 en 2019 met 3,3% toegenomen. Deze groei is onvoldoende om de klimaatdoelstellingen te halen, stellen het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Het EOB en IEA uiten hun zorgen, omdat de groei in duurzame innovaties tussen 2017 en 2019 lager is dan in de periode tussen 2000 en 2013. In die jaren nam het aantal wereldwijde octrooien op  koolstofarme energietechnologieën met gemiddeld 12,5% toe. Gecoördineerde beleidsmaatregelen en verdere innovatie zijn daarom noodzakelijk, stellen zij naar aanleiding van hun gezamenlijk rapport Patents and the energy transition: global trends in clean energy technology innovation.

“Om in 2050 netto nul uitstoot te bereiken, zal bijna de helft van de emissiereducties afkomstig moeten zijn van technologieën die nog niet op de markt zijn”, zegt Fatih Birol, uitvoerend directeur van IEA. “Dit vraagt om enorme sprongen in innovatie, maar tot nu toe is de informatie over de geboekte vooruitgang beperkt gebleven.

Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen doen het relatief goed. In de ranglijst van duurzame innovaties staat Nederland in Europa op de vijfde plek en wereldwijd op plek 11. Maar ook hier gaat het tempo iets omlaag. Gemeten over de jaren 2000 tot 2019 nam Nederland 1,2% van deze innovaties voor zijn rekening. Als wordt ingezoomd op de periode 2010 tot 2019 is dat maar 1,1%.

De toonaangevende Nederlandse bedrijven die koolstofarme emissieoctrooien (2000-2019) indienden, waren Airbus (2.243 internationale octrooifamilies), Philips (1.865), NXP (440), STMicroelectronics (352) en DSM (250).

Innovaties in fossiele brandstoffen zijn op de weg terug. Het aantal wereldwijde octrooien neemt sinds 2015 af. Vanaf 2017 daalt dit zelfs met gemiddeld 6,9%.

Lees ook

Nieuwsbrief