Meer elektriciteit door koolstofdioxide

Rijkert Knoppers

  • CO2 drijft brandstofcel aan
  • Molten Carbonate Fuel Cell

Het Amerikaanse FuelCell Energy onderzoekt samen met Exxon Mobil hoe CO2 uit de afvalgassen van een gasgestookte elektriciteitscentrale te gebruiken is voor het produceren van elektriciteit in een brandstofcel. Hiertoe vonden de afgelopen twee jaar laborato­riumproeven plaats.

Bij dit nieuwe procedé stromen de afgevangen afvalgassen van de centrale naar een zogeheten Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) van FuelCell Energy; de elektrolyten zijn van carbonaat. Bijzonder is dat, in tegenstelling tot andere brandstofcellen, de toevoer van CO2 noodzakelijk is. Tijdens het proces bij 650 °C reageert de toegevoerde CO2 bij de kathode tot carbonaationen (CO3), die vervolgens naar de anode stromen en daar weer terugreageren tot CO2, die hierbij in dichtheid is toegenomen. Dat maakt het eenvoudiger om dit gas af te scheiden en op te slaan. Tegelijk produceert de brandstofcel elektriciteit uit waterstof en zuurstof.

Bij het traditionele afvang- en opslagproces van CO2 met behulp van amine gaat ongeveer 25 % van de elektriciteits­opbrengst van een energiecentrale verloren, onder meer omdat er veel energie nodig is om na de afvang de CO2 los te maken van de amine. Met deze techniek verloopt de CO2-afvang veel efficiënter, mede omdat tijdens dit proces de brandstofcel naar verwachting een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit produceert.

De komende een tot twee jaar wil het consortium onderzoek doen in de vorm van een kleinschalige veldtest, daarna volgt integratie van het proces in een grotere proefcentrale.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required