Ligt de Afsluitdijk op de juiste plaats?

Leestijd: < 1 minuten

Jan Spoelstra

In de Leeuwarder Courant en in het Noordhollands Dagblad van 12 juli verscheen een artikel dat de vraag voorlegde of de Afsluitdijk met de kennis van nu op dezelfde plek en op dezelfde wijze zou zijn aangelegd. Een kustmorfoloog van RWS Noord-Nederland legt uit dat de dijk inderdaad op dezelfde plaats zou zijn gelegd; inzichten in getijdenstromen en voorspellingen over de toekomstige waterhoogtes op de Waddenzee bleken bijzonder accuraat. Maar hedendaagse inzichten over natuurcompensatie en vismigratie zouden de nodige wijzigingen in het landschap met zich mee hebben gebracht. Ook zou er meer aandacht geweest zijn voor het eens zo bijzondere getijdengebied in de Zuiderzee.

Lees ook

Nieuwsbrief