Langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding van Nederland

Mark van der Heijden

55 kilometer. Zo lang is de ondergrondse 110 kV-kabelverbinding die Windpark Fryslân aansluit op hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen.

De kabels lopen 23 km over de Afsluitdijk vanaf Breezanddijk, halverwege de dam, tot aan Bolsward. Vanaf daar volgt een 32 km lange verbinding naar Oudehaske. De kabels zijn voor 60% aangelegd in open ontgraving, de rest is geboord onder waterwegen en autowegen door.

De kabels liggen vanwege de smalle bermstrook deels boven elkaar. Om de warmte goed te kunnen afvoeren zijn de kabels in een laag leemhoudend zand gelegd.

Windpark Fryslân is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. De 89 turbines van 4,3 MW hebben elk een hoogte van 180 meter.

 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required