Lagere windturbines mogelijk bij Emmen

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

De windturbinebouwers Raedthuys en Yard zien toch mogelijkheden om windturbines met een hoogte van 149 m te bouwen nabij Emmen, op de locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge. Eerder zagen zij die mogelijkheden niet.

De reden voor de ommezwaai van de twee ontwikkelaars is de lagere prijs van dit type windturbines, zo weet RTV Drenthe te melden: ‘We hebben wat aanbestedingen lopen en zien dat er een enorme concurrentie is ontstaan tussen windmolenfabrikanten. De prijsniveaus zijn omlaag gegaan en we verwachten dat dit zo blijft’, stelt Arthur Vermeulen tegen RTV Drenthe. Vermeulen is directeur windenergie bij Raedthuys.

In eerste instantie was het bouwen van windturbines op deze locatie volgens Yard en Raedthuys alleen rendabel wanneer zij windturbines hoger dan 150 m mochten bouwen, maar de structuurvisie van de gemeente Emmen laat dat niet toe, tenzij omwonenden hiertegen geen bezwaar hebben. Dit is in Emmen echter wel het geval.

De windturbines van Yard en Raedthuys zouden 21 MW aan opgesteld vermogen moeten krijgen en een aanvulling moeten vormen op een zevental andere geplande windturbines: akkerbouwer Jeroen Deddens presenteerde begin dit jaar op eigen initiatief een plan voor enkele lagere windturbines in het gebied. Deze turbines worden gecombineerd met het opwekken van zonne-energie. In totaal komt het opgesteld vermogen voor de locatie Pottendijk daarmee op 50,5 MW.

Lees ook

Nieuwsbrief