Laatste zwakke schakel aangepakt

Leestijd: < 1 minuten

Stella Eitjes

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 1 oktober het projectplan goedgekeurd voor de aanpak van de laatste zwakke schakel van de Noordzeekust: de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Er komt een breed zandstrand met nieuwe duinen. De werkzaamheden starten eind dit jaar.

De zeeweringen zijn de laatste van acht zogeheten prioritaire zwakke schakels, waar Rijkswaterstaat de duinen en dijken de afgelopen jaren met voorrang heeft versterkt. Het programma voor de bescherming van de kust is onderdeel van het Deltaprogramma. In de Special Water, TW42/43, leest u meer over het Deltaprogramma.

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: