Kort nieuws uit Duitsland

Leestijd: 2 minuten

Henk Tolsma

  • Industriële KI
  • Rapport opslagtechnieken
  • Recyclen of verbranden

Duitsland loopt voorop als het aankomt op industriële toepassingen van kunstmatige intelligentie. Met het ‘Internet der Dinge’, Industrie 4.0 en een sterke automobiel- en machinebouwindustrie ontwikkelen zich vele interessante toepassingen. Het Fraunhofer Institut für Produktionstechnik bijvoorbeeld ontwikkelde een neuraal netwerk om driedimensionaal frezen te verbeteren. Het resultaat is langere standtijden van freesbeitels zonder dat er wordt ingeboet op de kwaliteit van het te frezen werkstuk. Een in april verschijnende studie van VDI en VDE brengt dit veld in kaart.

De vereniging van Duitse ingenieurs (VDI) geeft in het rapport Energiespeichereen overzicht van voor- en nadelen van beschikbare technologieën en hun inzetmogelijkheden. Centraal staat het samenspel tussen opslagtechnieken en het fluctuerende aanbod van duurzame energie. Ook is er aandacht voor de politieke, juridische en economische context van deze technieken. Enkele conclusies: louter zakelijk gezien is er alleen ruimte voor de aloude pompaccumulatiecentrales; privégebruikers, huishoudens met een zonnecollector, installeren desalniettemin in toenemende mate batterijen.

In een circulaire economie zal er nauwelijks nog afval zijn, en wat er wel is wordt gebruikt als secundaire grondstof. Zo ver is het echter nog lang niet, blijkt uit een Fraunhofer-studie in opdracht van het Abfallentsorgungs-GesellschaftRuhrgebiet. Het concept functioneert alleen als materialen uit alle producten hoogwaardig te recyclen zijn. Dat geldt nu alleen voor een kleine hoeveelheid zuivere materialen. Vrijwel alle producten bestaan echter uit legeringen en composieten. Die doen, vóór recycling, een groot beroep op sorteerinstallaties, of ze verdwijnen in de verbrandingsovens. Voor die laatste machines zal er nog lange tijd voldoende te doen zijn, aldus de studie.

In Duitsland groeit de markt voor 3d-printen onstuimig. Door additieve productietechnieken is het veel goedkoper geworden om klanten op specifieke wensen tegemoet te komen, en ook het realiseren van prototypen is eenvoudiger geworden. Maar om het potentieel volledig te realiseren, zijn meer goed opgeleide vakmensen nodig. De VDI zet daarom de leergang Fachingenieur Additive Fertigung op, bedoeld voor ingenieurs en technici uit het bedrijfsleven.

Hoe werkt een cardanas of een versnellingsbak eigenlijk? En wat is er nodig voor de constructie van een stabiele brug? Ingenieurs-in-de-dopkunnen zich de beginselen van de mechanica en statica eigen maken met de bouwdoos MechanikundStatik 2 van Fischertechnik. De doos, geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar, bevat 500 onderdelen (inclusief motor), waarmee 30 modellen gebouwd kunnen worden.

In verband met een restyling vanhet blad, is dit de laatste maal dat deze rubriek verschijnt.

Lees ook

Nieuwsbrief
* indicates required