Kort nieuws uit Duitsland

Henk Tolsma

  • Wildwaterbaan ipv luchtschepen
  • Energie-efficiency stijgt
  • Apps miljardenzaak
  • Geprinte bloedvaten
  • Multifunctionele straatlantaarns

Wildwaterbaan in enorme hal

In de Cargolifter-hal, 80 km zuidoostelijk van Berlijn, zouden ooit enorme luchtschepen worden gebouwd, maar dat is nooit gebeurd. Sinds 2004 is in de hal een subtropisch zwemparadijs gevestigd. Het is een van de grootste vrijdragende hallen ter wereld: er is ruimte voor negen voetbalvelden; het Vrijheidsbeeld – met sokkel 93 m hoog – kan er rechtop in. ‘Tropical Islands’, zoals de hal nu heet, trekt jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers, en wordt nu uitgebreid met een buitenattractie: Amazonia. Hier komt onder andere een 250 m lange wildwaterbaan.

Om goederen en diensten ter waarde van € 1.000 te produceren is in Duitsland 4,8 GJ energie nodig, aldus de Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. In 2013 was dit 5,2 GJ en in 1990 nog 7,6 GJ. Daarmee is Duitsland in een kwart eeuw een derde energie-efficiënter geworden. Huishoudens en industrie vertonen over die tijdsspanne een jaarlijkse verbetering van de energie-efficiency met 1,6%. Bij alleen de stroomopwekking is de efficiency toegenomen van 36,6 % in 1990 naar 45,2 % nu.

De handel in apps bereikte vorig jaar in Duitsland een omzet van € 1,3 miljard, 41% méér dan in 2013. Betaalde apps zijn slechts goed voor 15% van de omzet, driekwart bestaat uit uitgaven voor aanbiedingen binnen apps, zoals uitbreidingen van spellen of extra navigatiekaarten. Het populairst zijn apps voor sociale netwerken, messenger-diensten en spellen, sterk in opkomst zijn gezondheids-apps. In de vijf grootste app-stores zijn momenteel 3,7 miljoen apps beschikbaar.

Fraunhofer-onderzoekers is het gelukt om met een 3d-printer kunstmatige, biocompatibele bloedvaten te maken. Grootste uitdaging van het onderzoeksproject Artivasc 3D was om een geschikt materiaal te ontwikkelen. Dat is uiteindelijk een kunstmatig polymeer op acrylbasis geworden. Het drukprocédé bestaat uit een combinatie van inkjet-printen en stereolithografie. Daarmee zijn laagdiktes van 20 µm realiseerbaar. Met dit procedé kunnen vertakte en poreuze bloedvaten worden gemaakt. Op den duur is het misschien mogelijk grotere oppervlakken buiten het lichaam gekweekte opperhuid van bloedvaten te voorzien.

Energiebedrijf EnBW presenteert op de komende autotentoonstelling in Frankfurt am Main het Smart City Light-concept. Kern hiervan vormt een netwerk van straatlantaarns. Deze led-lantaarns bieden toegang tot openbare wlan’s, zijn voorzien van een noodoproepfunctie en elektrische auto’s en fietsen kunnen er per chipcard laden. Dit concept wordt al in enkele Duitse gemeenten beproefd. In de toekomst wil EnBW de functies van deze straatlantaarns verder uitbreiden met sensoren voor parkeermanagement en voor milieumetingen, zoals voor geluid en fijnstof.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required