Kort nieuws uit Duitsland

Henk Tolsma

  • NOx-emissie daalt
  • BMW produceert flexibel
  • Genoeg lithium

In Duitsland daalt de emissie van stikstofoxiden heel behoorlijk, zo stelt het Umwelt Bundesamt, het Duitse ministerie van Milieu. De totale uitstoot (verkeer en andere bronnen) is in een decennium gehalveerd: van 2.168 kiloton in 1995 naar 1.186 kiloton in 2015. De NOx-emissie van het verkeer alleen is in die periode zelfs met twee derde gedaald, al is de emissie van personendiesels juist gestegen: van 75 naar 165 kiloton. In binnensteden vinden nog steeds overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen plaats, maar ook hier is er sprake van een positieve trend. In 2006 werd in Stuttgart-centrum de grenswaarde van 200 µg/m³ nog 853 maal overschreden, vorig jaar was dat 35 keer.

Autofabrikant BMW produceert jaarlijks 2,5 miljoen personenauto’s, waarvan de helft dieselauto’s. De vraag naar deze auto’s neemt echter af. Om flexibel op dergelijke veranderingen te kunnen inspelen, produceert BMW in haar motorenfabriek in het Oostenrijkse Steyr op een van de drie daar aanwezige productielijnen naar wens benzine- of dieselmotoren. Productiechef Oliver Zipse zegt in VDI Nachrichten dit principe verder te willen uitbouwen tot ook andere soorten aandrijvingen. De Beierse autofabrikant verwacht dat in 2025 elektrische en hybride voertuigen 15 tot 25 % van de totale vraag naar haar auto’s zal gaan uitmaken.

De vraag naar lithium zal tot 2025 verdubbelen, verwacht de Deutsche Rohstoffagentur (Dera). Maar bij een sterke groei van het aantal elektrische auto’s kan het ook een verdrievoudiging van de lithiumvraag worden. Het afgelopen jaar is de lithium-prijs al gestegen van ruim € 5.400 per ton naar meer dan € 12.600 per ton. Er wordt daarom volop geïnvesteerd in de lithiummijnbouw, met name in Australië, boven de meer traditionele producenten Bolivia en Chili. Op de lange termijn verwacht Dera daarom geen problemen met de lithiumvoorziening.

Nokia Deutschland heeft in drie steden zijn eigen ‘garages’ geopend. In Stuttgart, in Nürnberg en eerder dit jaar al in Ulm. Het doel van Nokia is om in deze garages met lokale partners diverse innovaties uit te werken. De garages bieden gelegenheid om gezamenlijk te experimenteren, prototypen te bouwen en deze te testen.

Startup Blue Inductive uit Freiburg heeft een inductief laadsysteem voor de industrie ontwikkeld. Volgens het bedrijf, een spin-off van het Fraunhofer-Gesellschaft, maakt dit systeem het mogelijk om met 95 % effi­ciëntie accu’s van bijvoorbeeld mobiele robots en heftrucks draadloos te laden met een vermogen van 20 kW. Concurrenten komen tot ruim 10 kW. De afstand tussen de voedende en de ontvangende spoel mag daarbij maximaal 20 cm bedragen.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required